Portrét a čo mu predchádza

PORTRÉTNA FOTOGRAFIA alebo PORTRÉT je jednou z najžiadanejších, ale aj najťažších, disciplín vo svete fotografie. Stretneme sa s ním ako pri nekomerčnom i komerčnom fotení. Veľmi žiadaným je aj pre svadobné fotografovanie dvojice, pre maturantov a absolventov škôl. Jeho úlohou je verne zachytiť nielen objekt záujmu,  jeho podobu, ale aj jeho dušu, emócie, a to často aj v súčinnosti s prebiehajúcim dejom. V dobrom portréte možno uvidieť i osobnosť zobrazovaného, výraz jeho tváre. Snímka zachytáva niekedy len časť tela, inokedy celú postavu.

Portrét nahrádza prvý osobný kontakt, často mu i predchádza. Podľa neho si už vopred vieme vytvoriť vlastný názor na zobrazenú osobu. To môže mať  pre objekt záujmu za následok úspech/neúspech pri budúcom rokovaní, biznise, alebo prijatí do práce. Nebýva len náhodným záberom, ale komponovaným obrazom osoby v statickej pozícii. Najčastejšie zobrazuje osobu hladiacu priamo do objektívu, ale pohľad môže smerovať i mimo. Miesto fotenia vychádza z požiadavky druhu portrétu a následného účelu jeho využitia,  je ním ateliér, ale aj vhodne zvolený formálny alebo neformálny interiér/exteriér. Pri každom z nich je však potrebné dbať na správnu kompozíciu, osvetlenie, klásť dôraz i na detail a pod.

Dobrý fotograf by mal byť i dobrým psychológom, alebo aspoň empatický založený, aby zbavil foteného trémy a možných obáv z výsledku fotenia, tak aby sa objekt stal tvárnym a spolupracoval. Aby následne portrét vyznel vierohodne, uvoľnene a sympaticky. V odbornej terminológii sa stretávame s označením portrétu ako verný, umelecký, kreatívny, opisný alebo dynamický portrét.

.

Verným portrétom nazývame vierohodné podanie záberu s podobizňou fotenej osoby. Využitie nachádza hlavne pre oficiálne doklady. Zaradujeme sem občianske a zamestnanecké preukazy, pasy, portréty k životopisu, na web do výročných správ, pre oficiálne tlačové materiály, a pod. Pri postprodukcii zväčša nie je dovolené odstrániť identifikačné defekty a znamienka z tváre a tela fotenej osoby, alebo nápadne ubrať zo skutočného veku  osoby, nadmerným odobratím mimických vrások a neprirodzenou retušou.

Určený je aj tým, ktorí potrebujú zaslať nádejnému zamestnávateľovi, spolu so životopisom, svoju podobizeň. Ním bude oficiálny – konzervatívny portrét, ktorým nič nepokazíte. Prospešné informácie pred pohovorom nájdete  tu.

.

Umeleckým, kreatívnym a dynamickým portrétom označujeme zábery pre ich využitie k výslednému estetickému efektu. Ňou môže byť  umelecká oblasť, fotografie pre médiá, billboardy, katalógy, prezentácia imidžu fotenej osoby, foto pre editoriál, ale aj pre potreby komerčnej propagácie a firemný marketing – manažérske prezentačné fotografie, firemné katalógy, výročné správy, a pod.

Určený je aj tým, ktorí potrebujú nádejnému zamestnávateľovi, spolu so životopisom, zaslať svoju podobizeň, tentoraz ako estetický, menej oficiálny a viac kreatívnejší portrét, ktorý už na prvý pohľad prezradí niečo viac, nie je len „suchou“ oficiálnou podobizňou. Tento druh fotografie nájde uplatnenie i v bookoch pre nádejné modelky, v súkromných alebo webových albumoch, na sociálnych sieťach, vo fotoknihách.

Pre zachytenie zobrazovanej osoby, ale aj pre spracovanie záberov, žiadne hranice kreatívnosti neexistujú. Je dovolené zmeniť prostredie, pozadie v ateliéri, postoj a polohu foteného, zobrať len detail, celok, polocelok z postavy alebo tváre, pridať rekvizity, zamerať sa na tú časť, ktorú chceme zvýrazniť alebo naopak, skryť, či potlačiť, pridať ďalšie prvky, farebné efekty, a pod. Výsledok práce fotografa je dosť závislý od jeho umeleckého cítenia. Pri postprodukcii je žiaduce odstrániť prípadné defekty z tváre a tela, fotenú osobu v softvéri omladiť a prikrášliť, zatraktívniť, s citom pre grafiku. Dosiahne sa tým zvýraznenie samotného portrétu, výslednej nálady, ktorá má zo záberu, alebo zachytenej osoby a deja, na fotografii vyžarovať.

.

Biznis a imidž portrét je vhodne namiešanou esenciou verného a kreatívneho portrétu. Určený je tým, ktorí sa potrebujú cez svoju podobizeň prezentovať, odlíšiť, vystúpiť z davu iných tvárí, zaujímavo, niekedy i vtipne zaujať a zapôsobiť, ostať zapamätateľný, prezradiť o sebe, svojej práci a imidži, niečo viac, a to už cez jedinú fotografiu.

Správne zvolený biznis portrét je možné vsunúť do firemných propagačných materiálov a katalógov, pre potreby vlastných webových stránok, prezentáciu vlastnej osoby, práce alebo spoločnosti,  pre pripravovanú volebnú kampaň, tlačené médiá, a pod. Imidž portrét nachádzal v minulosti najväčšie využitie  v show biznise, medzi umelcami. Dnes na jeho silu a moc vsádzajú i ľudia z iných komunít – z radov vážených vedcov,  akademikov, top manažérov, bankárov, ale i politikov.

.

.

KLASIFIKÁCIA PRE BIZNIS A IMIDŽ PORTRÉT

Klasický portrét ako busta (z angl. headshot) – hlavný dôraz v takejto fotografii je kladený na tvár zobrazenej osoby, jej výraz. Pozadie za osobou neutrálne, najlepšie žiadne alebo minimálne, hlavne nerušivé. Výraz tváre je obvykle tiež neutrálny.

Ateliérový portrét ako väčší celok, prípadne celá postava – štylizovaný záber z ateliéru alebo pracoviska, na postavu a tvár zobrazovanej osoby, s menej neutrálnym výrazom. Dôležité je správne nasvietenie, kompozícia a napr. i gestá rúk, častí tela, a tiež mimika osoby. Osoba obvykle sedí alebo stojí pred jednoduchým pozadím. Využiť sa dajú i prvky z jej života alebo práce.

Štylizovaný biznis portrét v prirodzenom prostredí – fotografuje sa podobne ako v predchádzajúcom prípade. Miesto volíme však v konkrétnom prirodzenom prostredí podľa zamerania foteného (firma, výrobná hala, kancelária, zasadačka, apartmán, recepcia, park, fitnes, hobby…).

Biznis portrét v reportážnom dynamickom štýle – fotený objekt je fotografom-fotoreportérom zdokumentovaný pri činnosti, počas deja, medzi skupinkou ľudí. Najčastejšie v prirodzenom prostredí pracoviska, počas rokovania, mítingu a pod, bez direktívnej štylizácie. Prípadne v rafinovane zinscenovanej situácii, ktorá na prvý pohľad vyznieva prirodzene a nenútene, pozorovateľ má dojem, že ide o obyčajnú reportáž. Vhodné hlavne pre externú prezentáciu na web, do dokumentov o firme, dianí v nej, o pracovnom alebo súkromnou živote jej hlavných predstaviteľov, ale aj obyčajných ľudí .

Majstrovstvo fotografa sa pri týchto záberoch ešte viac zvýrazní, ak vie pracovať s denným alebo umelým svetlom, kompozíciou miesta, niekedy i väčším počtom ľudí na zábere, je kreatívny ako k osobe, výrazu jej tváre, vhodným gestám, ale aj k prostrediu, s dostatkom nápadov pre ich využitie.

Pozadie a prostredie pri štylizovanom a biznis portréte zohráva veľmi podstatnú rolu – dotvára vypovedaciu schopnosť fotografie a jej účel, napomáha presvedčivému neformálnemu a neštylizovanému dojmu z fotografie a ľahšiemu zapamätaniu foteného a jeho odlíšeniu od iných.

.

NA ČO MÁ PAMÄTAŤ OBJEKT FOTENIA PRED SAMOTNÝM FOTENÍM
1.    pre aký účel má slúžiť fotografia
2.    ako chce na fotografii pôsobiť, čo a čím sa chce prezentovať
3.    kde sa chce fotiť (ateliér, exteriér – oficiálny, neoficiálny,…)
4.    aké oblečenie je najvhodnejšie pre fotenie (formálne, neformálne, biznis…)
5.    akej vhodnej farby zvoliť vybrané oblečenie
6.    aké doplnky k oblečeniu sú vhodné, nevyhnutné alebo nežiadúce
7.    ako má byť upravený zovňajšok (vlasy, vizáž)
8.    chcieť spolupracovať s fotografom, mať chuť fotiť sa, a byť fotený!

—————————————-

.

Ukážky mojej práce:
https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/

.

.

Pre zvolenie miesta fotografovania ponúkam fotenie v prenajatom ateliéri, vo vhodne vybratom zaujímavom exteriéri, v pohodlí vášho domova, v hotelových apartmánoch,  vo firme, parku, pri vode…, ale aj podľa vašich predstáv a nápadov. Vlastním prenosný ateliér s pozadiami a štúdiovým nasvietením, preto mi pre oficiálne manažérske a imidž  fotografie postačí  priestor cca 2 x 3 m. 

Dobrý portrét predáva aj vás samotných, a to skôr ako dostanete  pozvanie na pohovor!

Viac o úskaliach pohovoru, ako sa obliecť na pohovor nájdete v mojom článku „Tipy pred pohovorom“

————————————————

 

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

V článku boli použité fotografie nafotené mnou, ale i mojim manželom Petrom Golejom ( www.fotograf-svadba.sk). Touto cestou mu ďakujem za ich poskytnutie.

Moja vďaka tiež patrí našim klientom, bez ktorých pričinenia, by nevznikli spoločné nápady a neopakovateľné úžasné momentky, ktoré prispeli k dokonalej a výstižnej  ilustrácii mojich textov, venovaných práve vám, ktorí ich čítate a mnohým sú neoceniteľnou pomocou.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.