Full HD SLIDE SHOW


A. Kvalitná a estetická slide show zo svadobných fotografií (v súčasnosti v ponuke už nielen aj v HD kvalite, ale aj vo Full HD) je zaujímavou prezentáciou svadobného páru počas ich svadobného dňa.

B. Kvalitná a estetická slide show z ľubovoľne nafoteného žánru

C. Kvalitná a estetická slide show aj z fotografií dodaných klientom 

Pre zvýšenie umeleckého zážitku pri prezentácii prierezových fotografií sa  používajú zaujímavé prechodové efekty. Prezentácia býva často doplnená i podmanivou „podmazovou“ hudbou.

Prezentácia záberov použitých v slide show, v porovnaní s klasickým virtuálnym albumom, je dynamickejšou a hlavne pôsobivejšou audiovizuálnou ukážkou prebiehajúcich udalostí vo svadobný deň. Mladomanželia ju často volia aj ako vhodnú náhradu krátkeho svadobného videoklipu. Vzorové ukážky niektorých svadobných slade show nájdete tu.

Požiadavky na podkladový foto materiál:

1. pre HD kvalitu  veľkosť obrázku 1 280 x 720 pixelov, pre Full HD kvalitu  1920 x 1080 pixelov,

2. požadovaný formát JPEG,

3. doručenie podkladov mailom, do úschovne, na CD, DVD, USB kľúč, a pod.,

4. zaslaný výber hudby podľa môjho doporučenia vopred.

 

Výstup  v štandardných video formátoch.

 

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.