Vernostná karta

LOYALTY CARD Jedným z mnohých dôvodov, prečo sa stať stálym zákazníkom Photo GOLEJ & GOLEJOVA, môže byť i zaujímavá cena. Čo preto musíte urobiť?

Na úvod postačí využiť jednu z našich profesionálnych foto služieb, urobiť si radosť, ozvláštniť, spestriť alebo obohatiť vlastný domáci album, a následne získať tzv. „Vernostnú kartu“. Ďalšie spoločné fotenia, a z nich trvalá pamiatka, v podobe jedinečných fotografií, máte už so zľavou.


Čo je vernostná karta?

Vernostná karta je vlastne plastovou alebo papierovou kartou, vizuálne podobnou vizitkám alebo bankomatovým kartám. Aby Vám však nezaberala ďalšie miesto v peňaženke a nebola skôr príťažou, u nás sme zvolili len jej virtuálnu podobu.

Čo poskytuje vernostná karta?

Vernostná karta poskytne jej majiteľovi finančný benefit – výhodnejšiu cenu za dodanú službu, oproti bežným cenám účtovaným novým zákazníkom.

Komu je karta určená?

Vernostná karta je určená našim súčasným zákazníkom, ktorí majú záujem o častejšie využívanie našich foto služieb.

Ako ju môžem získať?

Majiteľom vernostnej karty sa stáva každá súkromná osoba, ktorá v prebiehajúcom kalendárnom roku využije niektorú z ponuky našich foto služieb. Do databázy sa nik nemusí zapisovať ani vypĺňať prihlasovací formulár. Karta je spravidla virtuálna. Ak zákazník ale písomne požiada o jej tlačové vyhotovenie, bude mu vydaná aj v papierovej podobe.

K čomu ma vernostná karta oprávňuje?

Karta jej majiteľa oprávňuje permanentne využívať  ponuku našich  foto služieb, a tiež si nárokovať na výhody plynúce z tejto karty. Teda aicky dostať aktuálnu zľavu z bežnej ceny ponúkaných foto služieb v bežnom roku, bez zbytočného žiadania.

Aké výhody mi vernostná karta ponúka?

Vernostná karta jej majiteľovi umožní získať aktuálnu zľavu z bežnej ceny za konkrétnu službu. Tá sa u nás pohybuje v rozmedzí od 5 do 20 %, v závislosti od druhu a rozsahu objednaných služieb.

Pre aké konkrétne služby môžem vernostnú kartu použiť?

Zákazník, ako majiteľ vernostnej karty, má možnosť využiť aktuálne zľavy za fotenie z bohatej ponuky našich fotoslužieb. A to:

  • fotosety pre začínajúce modelky a hostesky,
  • darčekové fotosety – booky pre pánov, dospelé deti, ženy nad 35 rokov
  • portréty na objednávku – manažérske a profesné fotografie
  • fotenie ku výročiu sobáša
  • tehotenská fotografia
  • detská fotografia
  • rodinná fotografia
  • nafotenie rodinných, súkromných a neformálnych firemných osláv
  • fotenie k jubileám, párty s priateľmi
  • foto pre Vášho zvieracieho miláčika

 

Vernostnú kartu môžem poskytnúť i niekomu z rodiny?

Vernostná karta je prenosná. Výhody z nej plynúce platia aj pre najbližších rodinných príslušníkov.

Aký poplatok účtujete za vystavenie vernostnej karty?

Vernostná karta je úplne zadarmo. Taktiež sa neplatí žiaden členský ani ročný poplatok.

K čomu ma vernostná karta zaväzuje?

Vernostná karta Vás nezaväzujú vôbec k ničomu. Je len na Vás, či výhody z nej plynúce využijete. Máte možnosť, následne po absolvovaní prvého fotenia u nás, minimálne raz za rok využiť naše služby, a dostať aktuálnu zľavu z bežnej ceny za naše foto služby. Zľavy nevyužité v predošlom kalendárnom roku sú neprenosné do ďalšieho roka.

Všeobecné a záverečné ustanovenia
Vernostná karta Photo GOLEJ & GOLEJOVA, a výhody s ňou spojené, nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné. Vyhradzujeme si právo z obchodných dôvodov, alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou, zmeniť všeobecné obchodné podmienky pre vernostnú kartu, výhody pre jej poskytovanie a pravidlá jej získavania. Tiež si vyhradzujeme právo kedykoľvek ukončiť program „Vernostná karta“.

„Čo viac si môžte ešte priať… !“

 

 

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.