Článok v magazíne 14/2012

Úspešná podnikateľka je časopisom určeným pre začínajúce podnikateľky a podnikateľky na Slovensku, resp. slovenské podnikateľky podnikajúce v Rakúsku. V týchto dňoch vyšlo jeho najnovšie číslo 14/2012. Na jeho stránkach nájdete aj stálu rubriku s názvom „Ako som začala podnikať“ a v nej i článok v ktorom sa poohliadnem späť k mojim pracovným začiatkom a s čitateľkami sa podelím o moje postoje i názory a zhodnotenie mojich niekoľkoročných pracovných skúseností. 

Magazín vydáva Združenie žien v podnikaní v rámci projektu REGIONFEMME. Jeho cieľom je informovať, radiť, motivovať a prinášať príklady dobrej praxe úspešných podnikateliek, ale aj informovať o pripravovaných i zrealizovaných projektoch na Slovensku. Všetky, už prvšie  vyjdené, čísla tohto zaujímavého magazínu nájdete na  http://www.regionfemme.eu/content/docs/26/

Projekt Regionfemme GolejovaProjekt REGIONFEMME slúži na podporu podnikania žien v ekonomike Viedeň-Bratislava  v rámci programu EÚ pre cezhraničnú spoluprácu, programu Slovensko-Rakúsko 2007-2013. Viac informácií o všetkých projektoch, ktorých sa zúčastňujem i ja sama, nájdete na  http://www.regionfemme.eu/events/past/doc/15/

Každý jeden seminár alebo stretnutie organizované pod vedením Mgr. Daniely Grznárik a Ing. Ivany Kondášovej,  pre mňa osobne, je obohatením a prínosom pre moju profesiu i podnikanie. Podnety z nich sú nielen zaujímavé a prospešné, ale pre mňa aj  inšpiratívne. Zároveň mi slúžia aj pre celkový rozhľad a niekedy i zdravý nadhľad nad vlastné problémy, s ktorými sa každý, kto sa pohybuje vo svete biznisu a pracuje s ľudmi, dennodenne stretáva.

inzerat k foteniu a ponuka fotosluzieb

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.