Životná múdrosť…

 

„Keď sa ti zdá, že je takmer nemožné zvládnuť všetky úlohy v tvojom živote, keď 24 hodín nestačí…, spomeň si na fľašu od zaváranín, dve šálky kávy, a to, čo povedal svojim študentom staručký, ale múdry, profesor.“

Úvodný citát, i jeho následné pokračovanie, som našla v dávno doručenom a zabudnutom maile. Pretože jeho obsah je, a zostane, vysoko aktuálnym a pravdivým zároveň, rozhodla som sa podeliť  so všetkými, ktorí navštívia moju webstránku. Nech im životná múdrosť v ňom vložená pomôže v žití a prežívaní skutočností vlastného života.

 

Profesor filozofie jedného dňa priniesol na vyučovaciu hodinu i predmety, ktoré naoko nesúviseli s témou hodiny a vyložil ich na katedru. Keď hodina začala, bez slov vzal veľkú prázdnu sklenú fľašu a začal ju plniť golfovými loptičkami. Keď ju naplnil, opýtal sa študentov, či je fľaša plná, a oni súhlasili.

Vzal vrecko s kamienkami a vsypal ich do fľaše. Fľašou ešte zľahka potriasol, aby kamienky vyplnili voľné miesta medzi golfovými loptičkami. Potom sa znova opýtal študentov, či je fľaša plná, a oni opäť súhlasili.

Do fľaše s loptičkami a kamienkami, potom vsypal z ďalšieho vrecúška piesok, aby ten vyplnil posledné viditeľné miesta vo fľaši. Znova sa opýtal, či je fľaša plná, a študenti opäť jednohlasne súhlasili.

Profesor následne vytiahol dve šálky s kávou, ktoré mal ukryté pod stolom a zalial nimi vložený obsah fľaše. Tým zaplnil aj to najposlednejšie voľné miesto medzi pieskom. Študentom sa takáto nevšedná vyučovacia hodina veľmi páčila a s radosťou sa smiali. Zatiaľ však nechápali, prečo práve takýto pokus, a aká pointa, v závere hodiny, na nich čaká.

Keď študentský smiech utíchol, profesor vážnym hlasom povedal: „Teraz chcem, aby ste si predstavili, že táto fľaša je váš život. Golfové loptičky sú dôležité veci v ňom – ako rodina, deti, zdravie, priatelia a obľúbené koníčky. Ak by ste stratili všetko ostatné, a len tieto veci by vám zostali, váš život by bol ešte stále naplnený. Kamienky vo fľaši sú ďalšími z vecí, na ktorých nám v živote záleží – ako práca, dom a auto. Piesok je všetko ostatné, bežné maličkosti“.

Študenti po týchto vetách spozorneli a on po malej odmlke pokračoval vo svojom monológu: „Ak však dáte piesok do fľaše ako prvý, nezostane v nej miesto na kamienky a golfové loptičky. To isté platí i o vašom živote – ak miniete všetok svoj čas a energiu na maličkosti, nezostane vám priestor na veci, ktoré sú pre vás a váš život dôležité.“

Profesor opäť prerušil svoju reč krátkou pauzou a po chvíli vážnym hlasom pokračoval ďalej: „Venujte pozornosť veciam, ktoré sú najdôležitejšie pre vaše šťastie. Nájdite si čas na svojich partnerov! Hrajte sa so svojimi deťmi! Nájdite si čas na zdravotné prehliadky! Pozvite priateľov na večeru! …na iné maličkosti, k akým patrí upratanie bytu, či drobná oprava, alebo oddych po úmornej práci, bude dostatok času aj neskôr. Najskôr sa preto postarajte o svoje golfové loptičky – veci, na ktorých naozaj záleží. Stanovte si priority, zvyšok je len piesok.“

zivotna pravdaProfesor v tej chvíli skončil s prednáškou a celá trieda mlčala. Nik sa nesmial ako predtým. Hrobové ticho prerušila až jedna z prítomných študentiek, zdvihla ruku a hlásila sa o slovo: „Pán profesor, a čo predstavuje tá káva?“

Profesor sa usmial na prítomných a dokončil výklad, skôr než zazvonilo: „Som rád, že ste sa opýtali! Tá káva vám len ukazuje, že bez ohľadu na to, aký plný sa vám zdá váš život, vždy je priestor na pár šálok kávy s priateľmi.“

 

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

——————————

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.