Vianočné fotenia

 

Vianocne portrety

Aj na Slovensku sa stalo už populárnym zimné fotenie detičiek, niekedy celých rodiniek, s tematikou Vianoc, Mikuláša alebo Santa Clausa. Vybrané fotografie potom klientom slúžia ako podklady pre zhotovenie koláží s vtipným textom vo forme „Pozdrav k Vianociam“, a to ako skutočných, tak aj virtuálnych pohľadníc určených pre rodinu, blízkych, či priateľov. V priebehu decembra ich zasielajú poštou, mailom alebo cez Facebook. Niekoľko námetov z tohoto roku:)

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené ich žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.