Mirka und Robert Schloss Esterházy

schloss Eisenstad hochzeit a

Jarná svadba v čarokrásnom rakúskom zámku Eisenstadt

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie žiadnej časti webovej stránky.