Výlet do sadu

 

071

Ako sme spolu „výletovali“ pred rokom?

Pozrite v albume  – Rodinný výlet 2013

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie žiadnej časti webovej stránky.