Absolventi škôl

 

A) Fotenie absolventov materskej školy pre škôlkárske tablo

 

B) Fotenie absolventov základnej školy

Keď sa k foteným žiakom pridá aj pani triedna učiteľka

 

V poradí ďalšie fotografovanie absolventov v malebnej obci neďaleko Bratislavy

skolske fotenie