Formálny portrét

Nazývame ho aj konzervatívnym/verným portrétom, nakoľko je pri ňom dôležité, aby bol záber s podobizňou fotenej osoby, podaný vierohodne. Využitie nachádza hlavne pri oficiálnych dokladoch, kam zaraďujeme zamestnanecké preukazy, pasy, fotky na webstránku, materiály k výročným správam, pre oficiálne tlačové materiály, a pod. Pri postprodukcii nie je zväčša dovolené odstraňovať, z tváre a tela fotenej … Čítať ďalej Formálny portrét