Foto pozadia pre prváčikov

 

Každá základná škola, v ktorej fotografujeme žiakov, má možnosť spolupodielať sa na výbere vhodného pozadia. Mnohé, túto voľbu však radi prenechajú fotografovi, hlavne ak z ich strany vyvstane aj požiadavka umiestniť do finálnej fotografie názov, či logo školy, a výsledný produkt by pôsobil veľmi prezdobene, až gýčovo.

Školské zariadenia, ktoré disponujú triedami s klasickou školskou tabuľou (v odtieňoch sivá-čierna-zelená), a vo svojom inventári nájdu aj staré učebné pomôcky – stojanové drevené/kovové maxi počítadlo, môžu využiť pre fotky žiakov voľbu týchto prvkov.

Vo vynovených alebo moderných učebniach, s lesklými magnetickými a bezprašnými tabuľami, sa radšej prikláňame k možnosti využiť vybrané fotopozadie z nášho ateliéru. Ale radi vyhovieme i konkrétnym predstavám vedenia príslušnej školy.

V menších vidieckych školách sa často nájdu aj veľmi obetaví učitelia (ako napr. pán učiteľ zo ZŠ v Dubovej pri Modre), ktorí zakaždým milo prekvapia pripraveným textom na školskej tabuli, a tým pádom je o výbere vhodnej scény rozhodnuté  :)

 

Na každú školu, ktorá prejaví záujem o fotenie s nami, sa vždy tešíme a robíme svoju prácu s maximálnym nasadením.

Aj touto cestou , dlhoročne spolupracujúcim školám, ďakujeme za prejavenú dôveru a možnosť vracať sa medzi ich žiakov!

Blanka a Peter GOLEJOVI

 

1. Reálna školská tabuľa čiernej farby

.

2. Reálna školská tabuľa zelenej farby

.

3. Reálna školská tabuľa zelenej farby s linajkami

.

4. Moderná súčasná tabuľa s tradičným školským počítadlom

.

5. Maskoti tried ako súčasť fotografie

.

6. Pozadie so školskou nástenkou, banerom, nástennou tabuľou

.

7. Reálna školská tabuľa s textom od triedneho učiteľa

.

8. Sivé fotopozadie

.

9a. Sivomodré fotopozadie

.

9b. Sivomodré fotopozadie s reálnym školským počítadlom

.

10. Sivomodré fotopozadie s počítadlom

.

11. Fotopozadie s maxi knihami

.

12. Fotopozadie s letiacimi knihami

.

13. Modré fotopozadie s matematickými obrazcami

.

14. Zelené fotopozadie s obrazcami po obvode

.

15. Sivočierne fotopozadie s obrazcami Mat-Fyz-Chem

.

16. Čierne fotopozadie s anglickým textom

.

17. Reálna knižnica školy

.

18. Fotopozadie s knižnicou

.