Kto nestihol prvácke fotenie vo svojej škole

 

HURÁ začína nový školský rok! Pre niektorých školákov a ich rodičov je to ale ten PRVÝ, na ktorý sa nezabúda a pekná spomienka v podobe fotiek s aktovkou/šlabikárom/detskou hračkou… nemôže chýbať v žiadnom rodinnom albume. Preto pozývame rodičov všetkých súčasných prváčikov k nám do ateliéru – na PRVÁCKE MINI FOTENIE.  Ku koncu školského roka odporúčame aj pre fotenie PREDŠKOLÁKOV napr. v absolventskom oblečení.

Ideálna príležitošť aj pre žiakov, ktorí pre chorobu, alebo iné okolnosti, nestihli spoločný termín fotenia z základnej škole.

Štýl fotiek, rekvizity a pozadie doladíme vopred spoločne v maile/telefonáte. Ateliér je prístupný počas týždňa v poobedňajších, či podvečerných hodinách (pracovné dopoludnia v jeseni mávame vyhradené pre fotenia prvákov v základných školách, víkendy pre rodinné fotenia).

Pre tých, ktorí uprednostňujú exteriérové fotenie, dohodneme mestský park, či školský dvor – reálny, alebo ten náš na sídlisku Časovo sme v exteriéri však limitovaní vhodným počasím a primeraným slnečným svitom. V ateliéri nás počasie nikdy nezaskočí.

.

 

.

CENNÍK

A) Ateliérové individuálne fotenie:

na spracovanie vyberáte zo zaslaných náhľadov 2/5/10 záberov, 29/59/79€, 

B) Exteriérové individuálne fotenie:

na spracovanie vyberáte zo zaslaných náhľadov 20 záberov, 119€

.

Ak sa budú v dohodnutý termín fotiť viacerí žiaci z jednej triedy, je možná zľava z ceny/1žiaka.

Vami vybraté zábery budú fotografom následne upravené-zretušované a zaslané v digitálnej podobe.

Ďalšie podrobnosti k foteniu nájdete vo VOP.

.

.

Fotenie – individuálne portréty:

A) budúceho/bývalého absolventa materskej školy – v slávnostnom odeve/absolventskom oblečení (talár a absolventský čiapka), ktorý je v ateliéru ku zapožičaniu,

B) novoprijatého žiaka základnej školy v duchu hesla „Tešíme sa do školy“ s aktovkou, školskými pomôckami, a rôznymi doplnkami, školskou rovnošatou, v slávnostných šatách, ako bolo plánované v reálny školský deň.

Ak majú rodičia/súrodenci záujem pridať sa k foteniu, pri objednávke väčšieho fotobalíku je to samozrejmosťou :)

.

Výhodou fotenia v ateliéri, oproti foteniu prvákov v škole, býva:

  • – väčší časový priestor pre individuálne fotenie,
  • – prítomnosť rodiča, ktorý môže byť nápomocným pri usmernení dieťaťa,
  • – zábery pre spracovanie vyberáte hneď po fotení z náhľadov, tie budú následne spracované,
  • – všetky objednané zábery dostávate zaslané mailom v digitálnej podobe (preto bude len na Vašom zvážení, koľko kusov, a v akom rozmere, dáte vytlačiť. Kvalitný fotolab v Bratislave Vám vieme vopred odporučiť),
  • – ak budete požadovať ešte aj tlač fotografií (zo zvoleného 1 záberu z celkového počtu objednaných záberov: 2/5/10f, vieme z nich vytlačiť aj prvácku sadu – rovnako ako dostali prváci v škole.

.

Na fotenie sa objednajte:

 

.

.

.

.

Aké zábery z „prváckeho fotenia v ateliéri“ môžu rodičia očakávať?

Ateliérové fotenie prvákov

 

Predškolácke/Prvácke fotky v RETRO štýle

.

.

Prvácke fotky vytvorené v školách i v našom ateliéri

Prváčka Ema

Prvák v rodine

Foto pozadia pre prváčikov

Fotenie prvákov školy

Prvácke fotenie v ateliéri

Veselé prvácke fotenie

Riško v atelieri

Melani prváčkou

 

Cestou do školy