PF 2022

Všetkým našim priaznivcom, kamarátom, priateľom, rodine, známym i klientom želáme úspešný štart do nového roku 2022! Nech je rokom ustáleným, plodným na dobré predsavzatia i skutky, rokom zdravia, hojnosti, pohody, nových plánov a neutíchajúceho elánu!

B@P GOLEJOVI

Prianie k novému roku