Prvácke fotky v areáli školy

Tradičné prvácke fotky so šlabikárom nemusia byť vôbec nudnými, či len so zaužívaným klasickým trendom – fotenie v triede pred tabuľou/pred pripraveným fotopozadím od fotografa. Počas slnečného teplého dňa vieme využiť pre fotenie aj potenciál areálu školského dvora, či priľahlého parku, a za pomoci slniečka i okolitej prírody vyčarovať vkusné a menej konvenčné školské fotografie, ktoré mnohí z rodičov už vlastnia od svojich starších detí:)

Ak majú učitelia i rodičia chuť „vyjsť“ trošku z koloritu všednosti, v rodinnom albume sa ocitnú i takéto fotky ich prváčika:)

A) Fotenie so školskou lavicou

Parametre fotky i použité rekvizity zostávajú zachované, ako sú školy/rodičia zvyknutí pri štandardnom interiérovom fotení prváčikov.

.

.

.

B) Fotenie bez školskej lavice

Takéto fotografie (viď album nižšie) bývajú prioritne určené pre súkromné fotenie prváčikov, ktoré kombinujem aj s ateliérovým fotením. Z tohto albumu je však možné vybrať si 1vhodnú fotografiu/1 scénu pre fotenie prváčikov, a podľa tejto predlohy nafotíme prihlásených žiakov v rámci školského fotenia v areáli školy (upozorňujem však, že kombináciu fotenia žiakov v interiéri a žiakov v exteriéri školy, nerealizujeme. Objednávka musí byť jednotnou v rámci jedného fotenia).

.

Melani prváčkou

.

Kto nestihol prvácke fotenie vo svojej škole