Všeobecné obchodné podmienky

  Blanka Golejová IČO: 41163885DIČ: 1046661770 Podnikateľský subjekt je zapísaný v ŽR OÚ Bratislava  Žo–2004/09996/2/Z31 číslo živ. registra: 112-37709 Sídlo firmy: Mesačná 15, 82102 Bratislava Nie som platca DPH . .  1. OBJEDNÁVKA FOTO SLUŽIEB Objednávka fotoslužieb môže byť uskutočnená osobne/telefonicky/mailom/poštou. Má obsahovať: meno, priezvisko, mobilné číslo, mailovú adresu, popis služby, čas dodania služby. Fotograf si vyhradzuje … Čítať ďalej Všeobecné obchodné podmienky