Apollo Business Center II

Ak máte záujem o podobné profesionálne zábery z akcie organizovanej vašou spoločnosťou, napíšte na mail blanka@golejova.sk

Viac informácií o ponuke fotografovania pre firemných klientov nájdete tucenník pre manažérske fotenie

 

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.