Rozpočet pre svadbu

Medzi najčastejšie výdavky, s ktorými musí rátať každý, kto svadbu pripravuje, organizuje alebo financuje, patria položky v nasledovných odstavcoch.  Podľa nich si vie každá budúca nevesta vyrátať predbežný svadobný rozpočet, ktorý vystihuje akýsi cenový stred v rámci rozpočtu pre priemernú svadbu organizovanú na Slovensku, so štandardnými nárokmi, alebo požiadavkami.

Sumy položiek sú len orientačnénezohľadňujú sa pri nich cenové rozdiely za tovar a služby pre jednotlivé regióny v rámci SR. Pri ich vyčísľovaní som vychádzala ako z informácií od respondentov prieskumu (svadobné páry a ich rodiny, ktoré som v posledných rokoch fotila), tak aj zo zverejnených údajov neviest zo všetkých oblastí nášho Slovenska, ktoré radi diskutujú na slovenských portáloch venovaných svadobným prípravám, kde si verejne vymieňajú vlastné  skúsenosti.

Aj v roku 2013  toky informácií a „informátorov“ priebežne sledujem a túto rubriku pravidelne aktualizujem ;-) .

Výdavky spojené so svadobným dňom a svadobnou hostinou
•    Poplatok za exteriérové alebo interiérové fotenie (priestory exkluzívneho zámku, kaštieľa, hradu, ich expozície, v hotelovom apartmáne, v múzeu, skanzene, v súkromnej záhrade…) od cca 20 do 200 €/hod,
•    Profesionálny fotograf  na časť  svadby (len svadobný exteriér) – od 300 €. V cene je už zahrnutá príprava na fotenie, výber lokality, samotné fotografovanie, postprodukcia záberov, retušovanie vybraných záberov, počet hodín objednaného fotografovania, náročnosť práce, osobné kvality fotografa, odovzdané DVD, tlačené fotografie, a pod. Môj cenník nájdete tu>>

•    Profesionálny fotograf  na kompletnú svadbu od 500 € (ojedinele už od 1 000 ÷ 1500 €). V cene je už zahrnutá príprava, samotné fotografovanie časti/celého svadobného dňa, postprodukcia záberov, retušovanie, počet hodín objednaného fotografovania, náročnosť práce, osobné kvality fotografa, odovzdané DVD, tlačené fotografie, a pod. Môj cenník nájdete tu>>
•    Profesionálny kameraman od 400  – 1000€ (ojedinele už od 1 500 ÷ 2 000 €),  príplatok si pritom účtuje za počet kamier (často len odložených na statívoch), za počet prítomných kameramanov, odovzdaných DVD nosičov, za videoklip, počet hodín natáčania, náročnosť, a pod.),
•    Fotograf a kameraman ako „2 in 1“ – cenu má stanovená tak, aby zákazníka zaujala, výsledok práce tohto „všeumelca“ však v jednej z ponúkaných oblastí značné pokuľháva, a to hlboko pod priemer služieb z ponúkaných oblastí. Taktiež nie je možné, aby v istých okamihoch jeden človek stíhal, súčasne oboma pracovnými nástrojmi, dokumentovať prebiehajúci dej a kvalitne ich zachytil kamerou aj fotoaparátom,
•    Svadobný DJ základ od cca 250 €, (za priobjednanie nadštandardných efektov, slade, karaoke a pod. alebo ozvučenie ďalších priestorov sa cena navýši aj o 100 % ),
    Živá kapela (podľa počtu hudobníkov, druhu súboru, dĺžky vystúpenia, náročnosti, ich exkluzivity, Vašich nárokov…) stred od cca 500 až 1 500 €, (živá cimbalová alebo  folklórna hudba – od 300 €, sláčikové kvarteto od 250 €,  jazzová skupina 250 €, harmonikár od 100 €),
•    Starejší na svadbu (niektorí z nich za príplatok k cene sprostredkujú i speváčku, vlastného DJ, moderovanie večera a niektorí majú i kumulovanú funkciu – fušujú súčasne i do remesla kameramanom, fotografom a DJ a výsledok takýchto činností býva viac ako dosť rozpačitý) cena začína od 100 € (na západnom SK sa ich ceny šplhajú už k 500€, ak si priberú aj „pomocníka“),
•    Cestovné náklady za väčšiu vzdialenosť od pôsobiska vyššie uvedených dodávateľov pre svadbu cca 0,20 €/km,
•    Prenájom priestorov v reštaurácii, hoteli, kaštieli, na hrade, záhrade a pod. (ich časti alebo celku, podľa exkluzivity, lokality, vybavenia zariadenia, nárokov svadby…) od 100 € do 3 000 €,
•    Prenájom party stanu pre svadobnú hostinu v hotelovej, reštauračnej záhrade (podľa jeho veľkosti, kvality, vnútorného vybavenia stanu) od 2 000 €,
•    Kvetinová výzdoba sály a stolov, banketové sukne, obrusy, oplentovanie stolov, organza, kamienky, lupienky, obrúsky, sviečky, svietniky so sviečkami a pieskom, návleky a farebné mašle na stoličky, balóny…, cena od 200 €/na miestnosť,
•    Menovky na svadobný stôl,
•    Darčeky pre hostí (medík, medovníky, cukrovinky, malé pamiatkové predmety, ozdobné menovky…),
•    Svadobné poháre pre novomanželský prípitok 20 až 100 €,
•    Základné slávnostné menu – prípitok, predjedlo, polievka, jedno hlavné jedlo (závisí od surovín, druhu jedla, jeho gramáže, od miesta na SK, exkluzivity zariadenia…), pričom medzi pozvaných hostí pre stanovenie počtu stolujúcich sa zarátavajú i dodávatelia prítomní na hostine (zástupca agentúry, koordinátorka, DJ, fotograf, kameraman, starejší, tlmočník), stred ceny od 25 – 60 €/os,
•    Druhá večera/raut formou švédskych stolov, niekde aj ďalšie popolnočné jedlo – kapustnica,
•    Pečené prasa od 200 €,
•    Nealko nápoje a káva,
•    Alkoholické nápoje (podľa dohody s majiteľom alebo prevádzkou, niekde sa platí len korkovné, inde je limit povinného odberu, niekde povinný i celý odber od nich),
•    Slané pečivo na stoly,
•    Ovocie na stoly, do ovocných mís a pre čokofontánu,
•    Čokoládová fontána cca 70 €,
•    Hlavná svadobná torta cca od 100 € (cena závisí od gramáže, prísad, náročnosti),
•    Ozdobná soška na tortu od 20 €,
•    Alpakový servírovací set pre krájanie svadobnej torty cca 150 €,
•    Zákusky na stôl a do výslužiek cca 400 €,
•    Papierové krabice na výslužky,
•    Kniha hostí pre priania mladomanželom od 35 €,
•    Program pre svadobný večer – umelecký súbor, cimbalová, ľudová hudba, kúzelník, iluzionista, tanečné vystúpenie, ohňostroj (kvalitný a profesionálny 300€/5 min), lietajúce lampióny, tombola, …,
•    Folklórny súbor pre začepčenie nevesty od 100 €,
•    Kroj na redový tanec.

Výdavky pred svadobným obradom
•    Svadobné oznámenia a pozvánky pre hostí, poštové známky a obálky,
•    Umelecký súbor u rodičov alebo v reštaurácii (cimbalová, ľudová hudba, dychovka, tanečníci, podľa náročnosti, počtu členov, atraktivity…) od 100 – 200 €,
•    Výzdoba miestnosti pre odobierku a stretnutie s rodinou (dom, byt, záhrada),
•    Občerstvenie pre svadobných hostí pred odobierkou v dome nevesty a ženícha, v reštaurácii,
•    Ďakovné kytice pre svadobné mamy,
•    Pierka pre pozvaných svadobných hostí,
•    Prenájom autobusu, mikrobusu pre presun svadobných hostí od 200 €,
•    Prenájom luxusnej svadobnej limuzíny s osobným šoférom alebo prenájom historického automobilu cca od 100 €/hod,
•    Svadobný koč a kone (historická brička, sedliacky koč) cca 200 až 500 €,
•    Výzdoba svadobných aut svadobčanov,
•    Kvetinová výzdoba auta od 100 €.

Výdavky spojené so svadobným obradom
•    Svadobné obrúčky (cena od gramáže, materiálu, ceny práce, použitých drahých kameňov, značky výrobcu, miesta kúpy…) stred cca 500 €,
•    Správne poplatky matrike nájdete v článku Miesta pre svadobný obrad , v závislosti od miesta, matriky a delegovania – od 16,50 € (v kostole sa zvykne okrem výslužky a poplatkov dávať všimné aj kostolníkovi a organistovi),
•    Poplatky za možnosť obradu mimo trvalého bydliska a na netradičnom mieste (zámok, kaštieľ, hrad, záhrada, park…) cca do 500 €,
•    Tlmočník počas obradu s cudzincom od 30 €/hod,
•    Výslužky pre vyššie spomínaných,
•    Preklady dokumentov a ich oficiálne overenie na matrike potrebné pre svadbu s cudzincom (výška poplatkov podľa počtu strán),
•    Ozvučenie miesta obradu mimo svadobnú miestnosť,
•    Kvetinová výzdoba obradnej miestnosti a kostola, návleky a mašle na stoličky,
•    Spestrenie programu pre hostí počas obradu a po ňom (komorný orchester, sláčikové kvarteto, operná speváčka, spevokol, ľudový súbor…) od 100 €,
•    Prenájom party stanu a altánku od 200 €,
•    Tradície a atrakcie pre svadobčanov tesne po obrade (svadobné holubice, lupene ruží, papierové konfety, ryža, ohňostroj (od 150€ podľa dĺžky), bublifuk, lampióny šťastia, svadobné motýle a pod.) cca od 30 do 250 €/položka,
•    Recepcia po obrade pre hostí (poháre, prípitok, malé občerstvenie – zákusky, slane pečivo,  tvrdý alkohol…),
•    Prenájom autobusu, minibusu, mestského vláčika na prevoz svadobných hostí na miesto konania svadobnej hostiny,
•    Poplatky svadobnej agentúre alebo svadobnej koordinátorke do 20 % z ceny za dohodnuté služby a dodávateľov, objednaných cez agentúru.

Výdavky nad štandardný rámec svadobných výdavkov
•    Cestovné náklady a ďalšie výdavky spojené s návštevami svadobných veľtrhov, návštevy svadobných salónov mimo bydliska a pracoviska nevesty, či mimo územia SR za účelom vyhľadania dobrej ceny (Čechy, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina),
•    Ďalšie navýšenie cestovných nákladov možno očakávať i s vycestovaním pre vrátenie zapožičaných šiat mimo bydliska a konania svadby,
•    Party/ rozlúčka so slobodou spolu s kamarátmi a kamarátkami na území SR,
•    Party mimo územie republiky na viac dní (Londýn, Paríž, Praha, Viedeň…) s cestovným,  ubytovaním, jedlom a zábavným programom pre pozvaných,
•    Ubytovanie svadobných hosti pred/vo svadobný deň, prípadne ich niekoľkodenný pobyt (cena od počtu hostí, typu a druhu zariadenia, exkluzivity, umiestnenia v rámci SK),
•    Zapožičanie šiat družičkám a svedkyni,
•    Zakúpenie látky alebo i ušitie šiat pre družičky a svedkyňu nevesty,
•    Šaty pre svadobné mamy,
•    Kytice pre družičky a svedkyňu,
•    Zapožičanie brokátových viest pre družbov, svedka ženícha,
•    Zakúpenie košieľ a kravát pre družbov a svedka ženícha,
•    Kaderník pre svadobné mamy a svedkyňu,
•    Vizáž pre svadobné mamy a svedkyňu,
•    Kytice pre svadobné mamy,
•    Zapožičanie svadobných oblekov (spoločenské obleky, fraky, smokingy, kilty), klobúky a vychádzkové spoločenské palice pre družbov ženícha a vzácnych zahraničných svadobných hostí,
•    Opatrovateľka pre malé deti pozvaných rodín s programom pre ne a večernú i nočnú starostlivosť,

•   Animátor/animátorka pre väčšie deti  s programom pre ne (od 130 €)

•    Služby barmana – miešané nápoje od 150 €, alebo služby someliéra -ochutnávka vín od 120 – 150 €

•    Poplatok za netradičné miesto obradu cca 500 €, netradičnú vsuvku do svadobného dňa (lietajúci balón, lietadlo, zoskok, výstup, prelet…),
•    Rozpočet si o niečo navýšite i pre exkluzivite programu pre hostí z radov mediálne známych moderátorov, zabávačov, ľudových rozprávačov, imitátorov známych osobností,
•    Exkluzívna svadobná cesta v rámci Slovenska alebo zahraničia…

Výdavky na oblečenie nevesty a jej prípravu
•    Svadobné šaty od cca 250 € (zakúpené, šité na mieru, zapožičané zo svadobných salónov za uvádzacie ceny, za výstavné zľavy alebo z výpredajov). Obvyklé štandardné ceny sa pohybujú však medzi 600 až 3 000 € (za predkolekcie uznávaných značkových šiat zo svadobných salónov, či od renomovaných slovenských módnych návrhárov, alebo zakúpené v zahraničí),
•    Svadobný závoj, sieťka, klobúk od 50 do 200 €,
•    Popolnočné šaty (v niektorých regiónoch ešte i šaty na redový tanec) od 100 €/ks,
•    Svadobné topánky od 20 € (Deichmann), stred cca 150 €,
•    Spoločenské topánky a kabelka k popolnočným šatám,
•    Doplnky k svadobným šatám ako: bolerko, pelerína, štóla, kabátik, kožuštek, rukavičky, vejár, slnečník, pompadúrka, kabelka, podväzok (v niektorých svadobných salónoch ich má nevesta už v cene svadobných šiat),
•    Svadobné šperky pre nevestu (náušnice, náhrdelník, korunka…) od 25 € do niekoľko tisíc €/ks (podľa zvoleného materiálu, značky, exkluzivity…),
•    Šperky k spoločenským šatám,
•    Spodné prádlo (korzet, nohavičky/tangá a podväzkový pás) od 50 €,
•    Nalepovacia podprsenka od 30 €,
•    Pančuchy alebo samodržky (2 páry),
•    Nočná exkluzívna svadobná košieľka,
•    Skúška vizáže cca od 20 do 150 €,
•    Vizáž vo svadobný deň (cena detto),
•    Ostatná predsvadobná starostlivosť o tvár a telo,
•    Skúška svadobného účesu od 30 €,
•    Účes vo svadobný deň cca od 30 do 200 €,
•    Manikúra alebo acrylové, gélové nechty,
•    Svadobná kytica (podľa sezóny, druhu kvetov, ich počtu, prídavného materiálu, lokality v SR…) cca od 50 do 200 €.

Výdavky na oblečenie ženícha a jeho prípravu
•    Frak, žaket, smoking, spoločenský oblek – kúpa, ušitie alebo zapožičanie v svadobnom salóne od 250 € a viac (kupované v zahraničí alebo domácich luxusných obchodoch, šité v exkluzívnych salónoch – ceny individuálne a omnoho vyššie),
•    Spoločenská brokátová vesta s ozdobnou vreckovkou a francúzskou kravatou cca od 50 €,
•    Bavlnená slávnostná košeľa s dlhým rukávom (2 kusy) od 50 €/ks,
•    Manžetové gombíky cca od 15 €,
•    Klasická kravata s kravatovou sponou,
•    Svadobná košeľa s dlhým rukávom na manžetové gombíky (2 kusy) od 50 €/ks,
•    Nátelník – spodné tielko bez krátkych rukávov (2 kusy),
•    Ponožky vhodne ladené k farbe obleku (2 páry),
•    Spoločenské topánky farbou, vzhľadom a vzorom ladiace k svadobnému obleku od 100 €,
•    Náhradné topánky,
•    Kvalitný kožený opasok kvalitou a farbou ladiaci k topánkam a obleku od 100 €,
•    Návšteva kaderníka týždeň pred svadbou od 30 €,
•    Ostatná starostlivosť o pleť v kozmetickom salóne (mesiac vopred),
•    Pierko pre ženícha (v cene svadobnej kytice),
•    Elegantné pánske hodinky a pod.

Pre porovnanie – Zoznam výdavkov na kráľovskú svadbu princa Williama s Kate Middleton, uverejnený v dennej tlači (29.4.2011)

Nevestine šaty 29 400 €, prstene, šperky a kráľovské dedičstvo 997 200 €, účes a mejkap 2 350 €, oblek pre ženícha a svedka 36 500 €, zásnubný prsteň po Diane, kvety 259 000 €, pozvánky pre hostí 4 700 €, svadobné blahoželania 5 900 €, šaty pre družičky 17 600 €, autá 117 800 €. Slávnostné raňajky s 10 chodmi 353 200 €, svadobný koláč 5 900 €, šampanské a ostatné nápoje 247 200 €, porcelánový riad a príbory 323 800 €. Obsluhujúci personál 1, 76 mil. €, interná bezpečnosť 11, 78 mil. €, externá bezpečnosť (polícia, ostreľovači) 35, 3 mil. € a bezpečnostné kontroly 10,6 mil. €. K tomu je potrebné ešte prirátať aj náklady na ich svadobnú cestu 471 000 € a výdaje na nákup šiat nosených počas svadobnej cesty pre Kate 1 760 € a pre Williama 1 180 €).

—————————————————————————————-

NA ZÁVER EŠTE NIEKOĽKO UŽITOČNÝCH A PROSPEŠNÝCH RÁD

    Plánujte všetko podstatné pre Váš svadobný deň v dostatočnom časovom predstihu (všeobecne sa už odporúča min 1 rok vopred).
•    Zhromaždite si prehľad o cenách rôznych dodávateľov, vyberajte srdcom, neriaďte sa niekde len kvalitou, inde len cenou, ktorú ste ochotní dať, hľadajte zlatý stred.
•    Zosumarizujte, a až následne zvažujte, čo má pre Vás prioritu.
•    Nenakupujte spočiatku živelne, a následne po prečerpaní istého limitu nezačnite šetriť a škrtať, lebo sa Vám môže stať, že v prvom svadobnom ošiali si doprajete luxusné svadobné šaty, drahý hotel, zaplatíte aj svadobnú cestu, pozvete nadlimitný počet hostí, a v závere zistíte, že máte len obmedzený počet financií napr. na kvalitného fotografa. Východiskom Vám je, lacnejšia alternatíva, s povzdychom, že stačia len reportážne zábery. Výsledok, v takom prípade, môže dopadnúť žalostne. K čomu Vám budú tie bombastické prípravy, drahé oblečenie, skvelé jedlo i priestory, keď to nebude mať kto dôsledne, a hlavne kvalitne, fotoaparátom zachytiť, a zvečniť.
•    Kvalitné služby si obojstranne poistite zmluvou, písomnou dohodou, aby ste sa vyhli ďalším možným komplikáciám pri malo serióznych dodávateľoch.
•    Buďte pripravený, že v dnešnom svete biznisu každý dodávateľ požaduje od seriózneho záujemcu zloženie zálohy za poskytnutie budúcej služby. Pre Vás je to tiež istota vyššej záruky, že nebudete nemilo prekvapení nedodržaním spoločnej dohody, a máte väčšiu možnosť sa brániť potom aj právnou cestou.
•    Ak škrtiť z plánov, tak s rozvahou, a radšej po troche z každej plánovanej zložky rozpočtu. Alebo istú položku, ako zbytočný luxus a len pre rozmar, vylúčiť úplne, ako sa uspokojiť s podpriemerom, nechať sa napáliť sľubmi neserióznych lacných dodávateľov alebo poskytovateľov svadobných služieb, a v konečnom dôsledku prerobiť, alebo dopadnúť ako v starom slovenskom prísloví, ktoré vraví: „Skúpy aj dvakrát kúpi“
•    Ubezpečte sa tiež, že dodávateľ je aj skutočným autorom a legitímnym poskytovateľom služieb, má platné živnostenské oprávnenie, živnosť má vystavenú na službu, ktorú vám ponúka, nemá ju zrušenú alebo pozastavenú.
•    Na osobnom stretnutí, všetko o čom sa spolu dohovoríte, aj spíšte, a vzájomne podpíšte.
•    Ak máte obavy, dajte si písomne u dodávateľa aj potvrdiť, že práca bude skutočne zrealizovaná samotným dodávateľom s ktorým rokujete (nie jeho náhradníkom alebo ním náhodne dohodeným rýchlym záskokom),
•    Ak sa chcete vyhnúť dodatočnému nepredvídanému a neopodstatnenému navýšeniu ceny, oproti vopred vykalkulovanej, dajte si cenu potvrdiť ako finálnu.
•    Pri Dj alebo aj tzv. starejšom, je dobré sa uistiť, či vo výslednej cene za jeho služby sú už zohľadnené aj ďalšie služby – efekty: karaoke, slade, bublinky, sneh, laser, svetlá…, a či si splnil ohlasovaciu povinnosť voči SOZA a OZIS.
•    Pri svadobnej koordinátorke, svadobnej agentúre, či len kvetinárke sa tiež ubezpečte (od reálnych ľudí! nie cez fiktívne osoby prihlásené na svadobných portáloch) o ich referenciách, ponúkaných službách a hlavne o skutočnej kvalite prezentovanej práce (mnohí prezentujú internetové neznáme foto ako vlastnú prácu). Taktiež, ak Vám ponúkajú služby zmluvných dodávateľov, kto z nich službu aj skutočne zabezpečí.
•    Obvykle je nutné rátať aj s tým, že vo väčšine reštaurácií a hotelov, je obsluha svadobných hostí personálom zariadenia od istého večerného času spoplatnená za každú ďalšiu začatú hodinu. Ak nemáte presne dohodnutý čas ukončenia akcie, môžu Vás smelo aj „zrušiť“.
•    Ak máte svadbu počas leta vo vonkajších priestoroch zariadenia, je dobré mať písomne potvrdené, že po 22 hod sa Vám nestane, že nespokojní obyvatelia z okolia sa na Vás, pre vyšší hluk, budú sťažovať a namiesto skvelej zábavy budete riešiť tíšenie svadobných hostí alebo neplánovaný presun do stiesnených náhradných vnútorných priestorov.
•    Mladomanželský apartmán majú novomanželia v hoteloch zvyčajne ako pozornosť bez spoplatnenia (opustiť izbu je však potrebné do obedných hodín následného dňa). Podmienkou je tiež odober istého limitovaného počtu ďalších izieb.

Ďalšie zaujímavé rady a informácie na otázky, ktoré sa týkajú svadby a všetkého čo s ňou súvisí, nájdete v kategórii s názvom „Bedeker pre nevestu“

————————————————

.

Ako fotím?

https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/

.

Pri objednávke profesionálnych svadobných FOTO služieb našim klientom, vieme odporučiť osvedčených dodávateľov z oblasti kaderníckych, vizážistických, dekoratérskych a flóristických služieb, ako aj  prenajímateľov svadobných limuzín, automobilov, kočov, kontakty na svadobné koordinátorky, svadobné salóny,  DJ-ov, svadobné kapely, svadobných starejších,  a tiež ústretové a prvotriedne TOP hotely, reštaurácie, cateringové služby,… s ktorými máme osobné pozitívne skúsenosti.

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

V článku boli použité fotografie nafotené mnou, ale i mojim manželom Petrom Golejom ( www.fotograf-svadba.sk). Touto cestou mu ďakujem za ich poskytnutie.

Moja vďaka tiež patrí našim nevestám, bez ktorých pričinenia, by nevznikli spoločné nápady a neopakovateľné úžasné momentky, ktoré prispeli k dokonalej a výstižnej  ilustrácii mojich textov, venovaných práve vám, ktorí ich čítate a mnohým sú neoceniteľnou pomocou.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.