LAST MINUTE foto

Informácie k možnosti fotografovania vašej svadby v roku 2014

A. v blížiacich sa svadobných termínoch formou LAST MINUTE, alebo aj pre menej tradičné svadobné termíny, ako aj pre svadby konané v pracovných dňoch, alebo počas nedieľ – v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august, september, alebo október, ako aj k cenovej ponuke so zvýhodnenou ponukou čítajte >>

B. Pre svadobné páry roku 2014 s oneskorenou rezerváciou  v preferovaných svadobných termínoch ponúkam možnosť fotenia svadobného exteriéru v iný  ako zvolený svadobný deň.

Ukážka jedného z nespočetných fotení svadby, kedy nebol svadobný exteriér fotený v deň konania svadby>> 

Výhody plynúce z bodu B.: fotenie vo vybranom exteriéri, aj na vzdialenejšom mieste od konania samotnej svadby, v ľubovolne zvolenom dni v týždni, a za zaujímavú zvýhodnenú cenu oproti cene fotenia svadby vo svadobný deň.

Austria Rakusko svadba hochzeitVzniknuté fotografie majú vyššiu vypovedaciu schopnosť, väčšie čaro a poetiku, ako tie, čo vznikajú počas svadobného dňa, kedy sa, z tvárí a mysle hlavných aktérov – ženícha a nevesty,  nervozita a stres nedá vždy odstrániť, napätie a nervozita sa premieta aj do väčšiny snímok a často vznikajú aj nepredvídané časové sklzy v dôsledku svadobnej dopoludňajšej prípravy a na samotné fotografovanie už neostáva dohodnutý limit.