1.konferencia ES

1. ročník, 26. mája 2011, Austria Trend Hotel Bratislava

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

Motto: Stratégia udržateľnosti tvorivosť architekta a projektanta neobmedzuje, patrí k „novým“ výzvam.

ODBORNÍ GARANTI:

■ prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava

■ prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

Záštitu nad konferenciou prevzal 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ.

Spoluorganizátormi konferencie: SKA a SKSI

Viac informácií o medzinárodnej konferencii nájdete i na webovej stránke vydavateľstva EUROSTAV

————————–

Malá upútavka  z mojich záberov v podobe slade show  z tejto konferencie sa nachádza i na Facebook-u

Cenník komerčného fotenia pre firmy, reportáž z firemného dňa,  fotenie firemných produktov, imidž firmy, katalóg firmy, propagačné materiály, vernisáž, výstava umeleckých diel, tanečná show, vystúpenie kúzelníka, večerný umelecký zábavný program, odovzdávanie cien, ocenení

https://www.svadobna-fotografka.sk/clanky/cennik/komercne-fotenie/

 

Ak máte záujem o podobné profesionálne zábery z akcie organizovanej vašou spoločnosťou, napíšte na mail blanka@golejova.sk

 

Ponuka fotenia:

A) Fotografovanie s nárokom na honorár

B)  Fotografovanie bez nároku na honorár (charitatívne a benefičné akcie, novozaložené firmy, a pod.)

Viac informácií o ponuke fotografovania pre firemných klientov nájdete tucenník pre manažérske fotenie

 

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.