O portréte

PORTRÉTNA FOTOGRAFIA alebo PORTRÉT je jednou z najžiadanejších, ale aj najťažších, disciplín vo svete fotografie. Stretneme sa s ním pri nekomerčnom i komerčnom fotení. Veľmi žiadaným je aj počas svadobného párového fotografovania, štandardne aj pre  školské zariadenia – maturantov a absolventov škôl. Pred fotografom tak stojí úloha verne zachytiť objekt záujmu a jeho podobu.

V dobrom neformálnom portréte možno uvidieť i niečo z osobnosti zobrazovaného, jeho dušu, emócie,typický výraz tváre, a to často aj v súčinnosti s prebiehajúcim dejom, do ktorého je fotená osoba zakomponovaná. Snímka zachytáva niekedy len časť tela, inokedy celú postavu.

V odbornej terminológii sa stretávame s označením portrétu ako verný, umelecký, kreatívny, opisný alebo dynamický portrét.

Portrét nahrádza prvý osobný kontakt, ktorý mu často i predchádza (napr. pred pozvaním na pohovor, pri kontakte na sociálnych sieťach…). Podľa neho si už vopred vieme vytvoriť istý vlastný názor na zobrazenú osobu. Pre objekt záujmu to môže mať za následok úspech/neúspech pri budúcom zoznámení, rokovaní, biznise, alebo prijatí do práce.

 

Portrét nebýva len náhodným záberom, ale je „komponovaným obrazom“ osoby v statickej pozícii (preto ja ako fotograf nemám rada, keď sa na mňa obrátia klienti s požiadavkou typu: „chcem len jeden záber“, isto z obavy, že inak to bude veľmi drahé a oni potrebujú ušetriť. Jeden záber na finalizáciu vytvorím, ale až z celého radu po sebe idúcich záberov, kde počas sedenia objekt zmení aj polohu tela, hlavy, krku, oči, iného výrazu tváre…, či iného uhla záberu fotografa, rôzneho nasvietenia… A tiež netreba zabúdať na uvoľnenie foteného zo strnulej pózy, obáv z cudzieho prostredia, fotografa, nekomfotnosti v neznámej situácii,…).

Najčastejšie zobrazuje osobu hladiacu priamo do objektívu, ale pohľad môže smerovať i mimo.

Miesto fotenia vychádza z požiadavky druhu portrétu a následného účelu jeho využitia (najčastejšie  ateliér, ale aj vhodne zvolený interiér – pracovisko, chodba, recepcia, rokovacia miestnosť, hotelový apartmán/exteriér – príroda, mesto, park, záhrada). Pri každom z nich je však potrebné dbať na správnu kompozíciu, osvetlenie, klásť dôraz i na detail, a pod.

Pri portrétovaní (aby portrét vyznel vierohodne, uvoľnene a sympaticky), by dobrý fotograf mal byť i dobrým psychológom, alebo aspoň empatický založený, aby zbavil fotenú osobu trémy a možných obáv z výsledku fotenia, tak aby sa objekt stal tvárnym a vhodne spolupracoval.

Portrét ako: celok, polocelok, detail

NA ČO MÁ PAMÄTAŤ OBJEKT FOTENIA PRED SAMOTNÝM FOTENÍM
1.    pre aký účel má slúžiť fotografia
2.    ako chce na fotografii pôsobiť, čo a čím sa chce prezentovať
3.    kde sa chce fotiť (ateliér, exteriér – oficiálny, neoficiálny,…)
4.    aké oblečenie je najvhodnejšie pre fotenie (formálne, neformálne, biznis…)
5.    akej vhodnej farby zvoliť vybrané oblečenie
6.    aké doplnky k oblečeniu sú vhodné, nevyhnutné alebo nežiadúce
7.    ako má byť upravený zovňajšok (vlasy, vizáž)
8.    chcieť spolupracovať s fotografom, mať chuť fotiť sa, a byť fotený!

Viac o jednotlivých druhoch portrétov:

Formálny portrét

  • – Neformálny portrét
  • – Imidž, manažérsky a biznis portrét
  • – Vhodné oblečenie
  • –  Vhodne pózy

Ateliérové pozadie vhodné pre neformálne, imidž a umelecké fotografie

Pozadia pre portréty