Ateliérové fotenie prvákov

.

Individuálne fotografovanie prváčikov v našom ateliéri uprednostňujú rodičia, ktorých deti sa pre chorobu nemohli zúčastniť objedaného fotografovania prostredníctvom triedneho učiteľa alebo ZŠ. V Bratislave sa však nájdu aj školy, ktoré takýto druh fotenia neorganizujú, ale napriek tomu rodičia majú záujem o prvácke spomienkové fotografie do rodinného albumu.

.

Fotené dieťa získava nasledovné výhody:
  • – má zabezpečený individuálny prístup od fotografa,

  • – termín i čas fotenia je prispôsobený časovým možnostiam rodiny,

  • – prvácke fotenie môže byť pridružené ako ďalšie fotenie, ku rodinnému/portrétnemu foteniu,

  • rodičia sú prítomní počas celého fotenia, a dieťa si tak môžu usmerniť podľa vlastných predstáv,

  • – časový úsek pre fotenie nie je tak striktne limitovaným, ako keď fotíme v školskom zariadení, takže aj veľmi bojazlivé dieťa zvládne cca 20min fotenie s úsmevom a noblesou,

  • – počas fotenia môže využiť viacero rekvizít, foto póz, ale aj zmeniť oblečenie (pokiaľ  rodičia vyberajú balík s viacerými zábermi),

  • – výber fotopozadia je na rodičoch, alebo fotografovi (nižšie v článku nájdete aktuálnu ponuku pozadí, každé je označené písmenom. Poslúžia vám zároveň i ako ukážka póz pri fotení),

  • – rodičia po absolvovaní fotenia dostávajú mailom – formou náhľadov, celý nafotený súbor s prváčikom. Z neho vyberajú predmetný počet záberov, ktorý bude spracovaný, po úhrade platby, a zaslaný mailom/cez server v digitálnej podobe,

  • sada vytlačených fotografií (ako to býva pri hromadnej objednávka cez školské zariadenie) nie je podmienkou. Tlač fotografií je možné ale priobjednať si.

.

.

UKÁŽKY Z INDIVIDUÁLNYCH ATELIÉROVÝCH FOTENÍ ŽIAKOV 1.ROČNÍKA

.

.

.

PONUKA ATELIÉROVÝCH POZADÍ

Pri objednávke uveďte prosím aj písmeno Vami vybraného pozadia (nachádza sa na každej fotke v jej rohu), pred fotením už bude na Vás čakať pripravená scéna

.

.

.

UKÁŽKY ATELIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH FOTENÍ PRVÁKOV

Melani prváčkou

Riško v atelieri

Veselé prvácke fotenie

Prvácke fotenie v ateliéri

Prvák v rodine

Prváčka Ema

.

.
VIAC INFORMÁCIÍ KU FOTENIU NÁJDETE TU:

PREDŠKOLÁCKE – PRVÁCKE FOTENIE