Ateliérové fotenie prvákov

.

Individuálne fotografovanie prváčikov v našom ateliéri uprednostňujú rodičia, ktorých deti sa pre chorobu nemohli zúčastniť objedaného fotografovania prostredníctvom triedneho učiteľa alebo riaditeľstva ZŠ. V Bratislave sa však nájdu aj školy, ktoré takýto druh fotenia neorganizujú, ale rodičia napriek tomu majú záujem o prvácke spomienkové fotografie do rodinného albumu, pre rozvetvenú rodinu, starých rodičov…

.

Rodičia s foteným žiakom získajú nasledovné výhody:
 • – zabezpečený individuálny prístup od fotografa,

 • termín i čas fotenia prispôsobený časovým možnostiam rodiny (počas pracovných dní, aj v poobedných/podvečerných hodinách),

 • – miesto fotenia Bratislava-Ružinov,
 • – prvácke fotenie môže byť pridružené ku ďalšiemu druhu foteniu, napr. rodinnému/tematickému detskému/portrétnemu foteniu,

 • rodičia sú prítomní počas celého fotenia, a dieťa tak môžu usmerniť podľa vlastných predstáv (alebo vidieť na vlastné oči problémy, ktoré v danom okamihu má/malo aj v škole – počas fotenia, ako: ustráchanosť, strnulosť, plačlivosť, neprirodzený výraz, nesústredenosť, chýbajúci očný kontakt, svetloplachosť, krivý úsmev, chýbajúci vonkajší prejav emócií v podobe jediného vonkajšieho vizuálu, odmietanie rád ohľadom držania tela, rúk, sklonu hlavy, či očného kontaktu s fotografom… nakoľko sa občas stretáme aj s takými jedincami. Nie vždy sa fotenie vydarí na 100% aj pri asistencii rodičov, ale aspoň zažijú v realite, že nie každý jedinec je ochotný/má v danom veku dispozície, disciplinovane spolupracovať pri fotografovaní),

 • časový úsek pre individuálne fotenie v ateliéri nie je tak striktne limitované, ako pri hromadnom fotení v školskom zariadení. Obvykle postačí časová dĺžka do 20-30min,

 • – počas fotenia v ateliéri môže byť použitých viacero rekvizít/foto póz/alebo aj zmena oblečenia (pokiaľ rodičia vyberajú balík s viacerými zábermi),

 • – pre dievčatá i chlapcov je tiež možnosť zapožičať oblečenie od fotografa (v štandardnej veľkosti pre daný vek prváka),
 • – šlabikár, školskú tašku, školské pomôcky,… rodičia prinesú,
 • výber fotopozadia (moderné i retro pozadia, alebo fotenie v parku/zeleniu pri ateliéri) je na rozhodnutí rodičov, alebo výber zveria fotografovi (nižšie v článku nájdete aktuálnu ponuku pozadí, každé je označené písmenom. Zároveň poslúžia i ako ukážka póz pri fotení),

 • – rodičia po absolvovaní fotenia dostávajú do mailu (formou náhľadov z fotenia) celý nafotený súbor s prváčikom. Vyberajú z neho dohodnutý počet záberov, ktorý bude spracovaný, a po úhrade platby za vybrané zábery, v digitálnej podobe, im budú zaslané mailom/na stiahnutie cez server fotografa,

 • sada vytlačených fotografií (ako pri hromadnej objednávke cez školské zariadenie) nie je podmienkou. Tlač fotografií je možné priobjednať si ku digitálnym súborom.

 • cenník individuálneho prváckeho fotenia nájdete pod bodom 6b
 •  – VOP nájdete v cenníku – spodná záložka 

.

.

UKÁŽKY Z INDIVIDUÁLNYCH ATELIÉROVÝCH FOTENÍ
ŽIAKOV 1.ROČNÍKA

.

 

.

.

PONUKA ATELIÉROVÝCH POZADÍ

Pri objednávke uveďte prosím vybrané pozadie (svoj výber pošlite sms/mailom/wa), pred fotením už bude na Vás čakať pripravená scéna

.

fotenie prvakov predskolakov

Pre prvácke fotenia ponúkame aj fotenie „v reálnej prírodnej scenérii“

aletrnaticne fotenie prvakov

prvacke individualne fotenie

Prvačka v parku a v atelieri,fotenie k novému školskému roku,fotky prvákov do albumu, fotograf detí žiakov študentov,foto golejova

.

.

UKÁŽKY ATELIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH FOTENÍ S PRVÁKMI

.

Predškolácke/Prvácke fotky v RETRO štýle

Prvácke fotky v areáli školy

Melani prváčkou

Riško v atelieri

Veselé prvácke fotenie

Prvácke fotenie v ateliéri

Prvák v rodine

Prváčka Ema

.

.
VIAC INFORMÁCIÍ KU INDIVIDUÁLNEMU FOTENIU v ateliéri/exteriéri:

Kto nestihol prvácke fotenie vo svojej škole

Tagy: , , , , , , , , , , , , , , , , ,