Fotenie svätého krstu

Do ponuky mojich profesionálnych klasických fotoslužieb (svadobné/rodinné/detské/novorodenecké/tehotenské fotenie…) patrí neoddeliteľne i zachytávanie dôležitých rodinných okamihov z rôznych rodinných osláv/výročí/sv. prijímania/birmovky/maturít/či promócií, ale aj FOTENIE Svätého KRSTU.

Rodina si najčastejšie objednáva fotenie celého priebehu slávnostného obradu, aj so samotným aktom krstu, všetkých prítomných pozvaných hostí a po obrade nasleduje ešte spoločná fotografia s novopokrsteným dieťatkom, ako aj individuálne/skupinové fotenie s rodičmi, krstnými rodičmi a celým prítomným osadenstvom, niekedy sa pridá aj samotný krstiaci.

Nájdu sa však aj rodiny, ktoré majú záujem o dlhšie zotrvanie fotografa, aby zachytil aj spoločné chvíle s pozvanou rodinou, slávnostné posedenie, krájanie torty, milé darčeky od najbližších…

Všetky, vopred objednané, časti s radosťou v dohodnutý deň nasnímam. A to formou reportáže – nikdy nezasahujem do deja, snažím sa byť čo najviac neviditeľnou, ale zároveň všade, kde je to potrebné zdokumentovať. Jedine pri spoločnom/skupinovom fotení usmerním fotené osoby, aby vznikla pekná kompozícia, bez rušivých prvkov.

.

Aké výhody prináša objednávka profesionála?

Profesionálny fotograf dokonale ovláda svoju profesiu a pracuje s profesionálnou technikou, ale pozná aj zvyklosti, priebeh deja slávnostných ceremónií. Vie včas a hlavne správne reagovať, ako na zvyčajné situácie počas obradov, tak i na nepredvídané okamihy. Klient tak nezostane ochudobnený o žiaden dôležitý moment, ktorý amatér ľahko prehliadne, alebo nie je naň pripravený.

Kto môže byť objednávateľom fotenia krstu?

Profesionálne fotenie krstu môže objednať nielen samotní rodičia/starí rodičia/krstní rodičia, ale aj ktokoľvek z rodiny/známych. Fotenie tak môže byť ponúknuté ako dar krstenej osobe/jeho rodičom, a to formou Darčekového poukazu, ktorý dostanete po objednávke a zaplatení.

Kedy je vhodné objednať fotenie?

Ideálne 2-3týždne vopred, alebo najneskôr začiatkom týždňa, kedy sa cez víkend koná krst, aby sa Vám nestalo, že fotograf je už vybookovaný, nakoľko cez víkendy fotím nielen krsty, ale aj iné druhy fotení a to nielen v Bratislave, ale v rámci celého kraja. Pri záväznej objednávke požadujem rezervačnú platbu, ktorá je zárukou pre obe strany.

Aký výsledok práce môžete očakávať?

Fotenie začína už pred začiatkom obradu, pokračuje reportážnou formou cez celý priebeh slávnostného obradu a končí rodinnými fotografiami pred oltárom/kostolom/v parku. Priobjednať je možné ešte aj reportáž z nasledujúcej rodinnej oslavy, alebo štylizované portréty v dohodnutom interiéri/exteriéri/mojom ateliéri.

Postprodukčným procesom prejdú všetky vytriedené zábery. Ich počet striktne nelimitujem, obvykle môžete očakávať cca 50 až 100 ks. Po spracovaní ich dostanete na stiahnutie z nášho súkromného servera, alebo aj uložené na DVD/USB/SD karte. Priobjednať si môžete aj ich tlač. Surový a nespracovaný materiál nearchivujem, ani neposkytujem. Podrobnosti nájdete vo VOP https://www.svadobna-fotografka.sk/clanky/cennik/vseobecne-obchodne-podmienky/

V akej cene ponúkam fotenie krstu?

Cenník fotografovania krstu nájdete pod bodom 14.

Ako fotím podobné reportáže?

V nižšie uložených albumoch nájdete len malý prierez v daný slávnostný deň.

.

.

Ukážky rímsko-katolíckého krstu

Krst Katedrála svätého Martina

Krst Kostol Sv. Vincenta De Paul

Krst Kostol sv.Rodiny Petržalka

Krst Katedrála sv.Emeráma Nitra

Krst Kostol sv.Štefana, Stupava

Krst Bazilika Marianka

.

Ukážky evanjelického krstu

Krst ECZ Veľký kostol Panenská ul.

Krst ECAV Strečnianska ul.

Krst ECZ Panenská ul.

.

Ukážky grécko-katolíckeho krstu

Krst v Chráme Povýšenie sv.Kríža

Gréckokatolícky krst

.

.

Priobjednať si pre rodinu môžete ešte aj
  • – tlač vybraných fotografií na fotopapier
  • – tlač fotokníh formátu A5 alebo A4

Ponuka FOTO knihy

Ukážka obsahu fotokníh

Kniha darček z fotenia

.

.

.