Sumár ponúk pre ZŠ a SŠ

.

Koncoročné fotky tried a portréty žiakov

.

.

Absolventi školy

.

Prvácke fotky v areáli školy

.

Foto pozadia pre školské portréty

.

Z histórie absolventských kostýmov

.

Keď sa počasie zblázni

.

Témy pre jarné-letné fotenia

.

Vianočné pozadia pre ZŠ

.

Sv. Prijímanie R-K 2016

.

Sv. Prijímanie G-K 2016

.

Birmovka 2016

.

Fotky na oznamko a tablo

.

Stužková 4C GAMČA

.

Zo života jednej škôlky

 

.

Upozornenie na drobný rozdiel vo farbe digitálnych fotiek zobrazených na monitore PC/displeji mobilu a jej vytlačenou fotografiou (týka sa hlavne prípadov, keď je zvolené na dané fotenie tmavšie/tmavé pozadie alebo osoba je oblečená v odeve s tmavými farbami, či má výrazne opálenú/snedú pokožku. Vtedy môže divák vyhodnotiť vzájomným porovnaním, že vytlačená fotografia je o niečo tmavšou, ako tá zobrazená cez monitor. Prečo to ľudské oko môže takto vyhodnotiť sa dočítate v článku https://fotograf-svadba.sk/2021/01/15/neporovnavajte-fotky/