Cenník FOTENIE SVADBY: Okrajové podmienky a Obsah zákazky

                         

          1. OKRAJOVÉ PODMIENKY

 Povolanie svadobného fotografa vykonávam ako SZČO, na platné živnostenské oprávnenie.
 
 15 slnecnice pole svadba
 
1. Napriek tomu, že som rodenou Bratislavčankou, svadby fotím nielen na celom území Slovenska, ale aj v Čechách, na  Morave a v susednom Maďarsku i Rakúsku.
Svadobný deň každého z vás nie je pre mňa, ako svadobného fotografa, unifikovaným produktom alebo službou a veľmi individuálnou záležitosťou. Akceptujem a zohľadňujem aj klientove špecifické časové a objemové nároky, požiadavky, či predstavy. Výsledná cena za každú nafotenú svadbu tak môže byť dosť rozdielna.
 
2. Cenu za svadobné fotoslužby, ovplyvňuje rozsah požadovaného fotenia, predstavy klienta, jeho finančné možnosti, časový rozsah fotenia, ako aj objem vybraných služieb. Záujemca si môže vybrať z ponuky 4 štandardných svadobných balíkov. Viacej informácií o balíkoch služieb a ich okrajových cenách, nájdete tu.  Ak Vaše predstavy nespĺňa ani jedna z ponúkaných možností, spoločne s vami, vytvorím neštandardný balík služieb 
 
3. Pri požiadavke 2 svadobných fotografov, pracujúcich na svadbe súčasne, výslednú cenu určím podľa konkrétnych požiadaviek záujemcov na osobnom stretnutí.  Ďalším svadobným fotografom je môj manžel Peter www.fotograf-svadba.sk
 
4. Pri  svadbách konaných mimo Bratislavy účtujem k cene za svadobné fotenie aj režijné náklady na dopravu (z BA na miesto konania svadby a späť) vo výške 0,30 €/km.  Ak zákazník na vlastné náklady zabezpečí dopravu fotografa, táto položka mu nebude účtovaná.
 
5. Pri svadbách presahujúcich vzdialenosť 150 km od Bratislavy, obvykle cestujem už deň vopred. K režijným nákladom budú pripočítané i  náklady na ubytovanie. Nemám problém ani s ubytovaním v rodine, zákazníka, v tom prípade vás to nestojí nič naviac.
 
6. Na ďalšie otázky ohľadom svadobného fotenia a priebehu svadobného dňa, zodpoviem na osobnom stretnutí, počas telefonátu, alebo mailom. Na každý mail odpovedám spravidla do 24 hodín.
 
7. Na čo nezabudnúť pred samotným stretnutím?  Ako nájsť toho správneho a kvalitného fotografa – odborníka i empatického  človeka v jednom ? Ako sa vyhnúť úskaliam s neserióznosťou svadobných dodávateľov? Prospešné rady, ako sa orientovať v dnešnom svete, v spleti internetových ponúk a odporúčaní na fotografov a ich prácu, nájdete  v tomto článku.
 
8. Ešte pred stretnutím s fotografom, si môžete prečítať články v záložke Rady a tipy od fotografa. Na mnohé otázky dostanete odpoveď už skôr.
 
9. Tí z Vás, ktorí chcú mať svoju svadbu dokonalú, isto uvítajú moje dlhoročné skúsenosti, poznatky a vedomosti zachytené a zhrnuté v sprievodcovi svetom svadby„Svadobný bedeker (nielen) pre nevestu.
Pripravovala som ho dlho a verím, že aj dôsledne. Informácie v ňom plne vystihujú všetko, s čím sa nevesta pred svadbou stretne a prácne inak vyhľadáva odpovede cez internet alebo dostupnú literatúru. Tu ich nájde na jednom mieste, v zjednodušenej verzii, a kompletné. Dovolím si tvrdiť, že sa mi podarilo v tejto svadobnej príručke zachytiť všetko, s čím sa na mňa na stretnutí klienti  obracajú, ale nájdete tam aj veľa prospešných informácií zo svadobnej praxe.
 
10. Mnohí z vás sa pýtajú aj naUzatvorenie písomnej zmluvy o vytvorení diela“. Podľa Občianskeho zákonníka uzatvorenie zmluvy nie je povinnou záležitosťou. Pre právne účely je postačujúcou aj ústna dohoda, ale ja radšej odporúčam napísať si dohodnuté detaily napr. do emailu. Obe zmluvné strany tak dostanú spísané všetky náležitosti, o ktorých sa ústne/telefonicky/mailom dohodli, ako: rozsah fotenia, časovú dĺžku, cenu za služby, platobné podmienky… Taktiež dôležité informácie nájdete zhrnuté aj vo VOP, ktoré sú vám k dispozícii. Pre obe strany, na základe týchto dokumentov, sú ich práva obhájiteľné.

 
 

2. Čo býva obsahom ZÁKAZKY

1) Nosič s nafotenými zábermi zo svadobného dňa (USB / SD karta / stiahnutie zo súkromného servera fotografa) – na nosiči sú umiestnené upravené zábery v digitálnej forme, a vo veľkosti určenej pre TLAČ fotografií.

A) Portréty svadobného páru – z exteriéru/interiéru v počte objednaného výberu (výber počtu spracovaných kusov si určí objednávateľ podľa objednávky a z vopred zaslaných náhľadov), B) ostatné časti svadobného dňa (obrad, odobierka, hostina…) – spracúva ich fotograf ako ucelenú reportáž (reportážne zábery sa na výber nezasielajú, k dispozícii su všetky zábery z tejto časti dňa).

Pre štandardný fotobalík KOMPLET a MIX  sa počet vytriedených, spracovaných a dodaných záberov spravidla pohybuje okolo počtu 500 až 1000 ks fotografií (v závislosti od počtu hostí a rozsahu dlžky fotenia a variability programu pre hostí). Ovplyvňujú ho priobjednané položky, ako aj počet pozvaných hostí, druh obradu, vybraná časová dĺžka exteriérového fotenia ako aj svadobnej hostiny, rozsah programu hostiny,  jeho rôznorodosť, chuti hostí spolupodielať sa na zábave, a pod.

2) INTERNETOVÉ NÁHĽADYobsahuje všetky odovzdané digitálne zábery určené pre tlač fotografií, ale zmenšené a doostrené. Zábery slúžia pre internet alebo zasielanie mailom.

3) PAPIEROVÉ FOTOGRAFIE – súčasťou zákazky sú nielen digitálne zábery, ale aj vytlačené papierové fotografieportrétne fotografie svadobného páru z exteriérového/interiérového fotenia, formátu 13x18cm (ich počet je totožný s objednaným počtom portrétnych záberov).

4) PREDSVADOBNÉ civilné fotenie / Rande fotkybudú súčasťou zákazky, keď klient o ne prejaví záujem, objedná si tento druh fotenia a priplatí si.  Nafotiť  ich možno v ľubovolnom období pred konaním svadby.  Ukážky nájdete tu>>

5) SVADOBNÁ FOTOKNIHA / fotoknihy –  súčasť zákazky, keď klient prejaví záujem, podpíše protokol a potrebné vstupné údaje. Následne za objednané knihy zaplatí príslušnú sumu. Od roku 2016 máme v ponuke aj lacnejšiu variantu fotokníh. Aký produkt sa skrýva vo fotoknihe? Ukážky nájdete tu>>

6) Fotografia na plátno / obraz – spracovanie a naformátovanie vybraného záberu/ov z odovzdaného DVD  pre zadaný rozmer rámu/plátna/posteru, bude súčasťou zákazky, až keď klient prejaví záujem a odsúhlasí cenu. Ukážka fotoplátien

Poznámka:

1. Autor fotografií (fotograf) udeľuje zároveň klientom súhlas na ďalšie súkromné nekomerčné použitie fotografií – teda ich voľné kopírovanie a šírenie, s označením autora fotografií.

2. Súhlas sa automaticky nevzťahuje na tretie osoby (svadobní dodávatelia, a iné právnické osoby).

 

3. FORMÁTY PAPIEROVÝCH FOTOGRAFIÍ

1) Exteriérové/interiérové portréty svadobného páru bývajú naformátované pre rozmery fotografií: 13×18, 15×21, 18×25, 21x30cm, alebo viac.

2) Zábery z príprav, odobierky, zo svadobného obradu a svadobnej hostiny sú štandardne naformátované na rozmer 10×15 cm.

3) Na rozhodnutí samotného fotografa býva, ku ktorým fotografiám vo farbe zvolí aj ich monochromatickú verziu – čiernobiele alebo hnedé (sépiové) fotografie, ktoré sú tiež súčasťou zákazky.

4) Pre štandardný foto balík MIX sa počet odovzdaných záberov zvyčajne pohybuje okolo 500 záberov, často i viac. Konkrétne číslo je pre každú svadbu individuálne. Závisí ako od počtu svadobných hostí, druhu svadobného obradu a jeho dĺžky, tradícií a zvyklostí zrealizovaných na svadbe, tak aj od pestrosti programu pre hostí (teda aký program mal pripravený a zrealizoval samotný DJ či starejší, ale tiež ako sa dokázali samotní svadobní hostia baviť a zabávať).

4. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

20 exterier svadba v prirode 22 bozk na poli svadbaFotografie na svadobne oznamenie

1) Posúdenie a výber záberov pred ich finalizáciou je v plnej kompetencii samotného fotografa. Výnimkou sú len svadobné portréty – svadobnému páru budú po svadbe zaslané náhľady z tejto časti fotenia, aby si sami vybrali objednaný počet záberov, ktoré fotograf následne spracuje. Zábery mimo výberu budú po výbere zmazané.

2) Surové – neupravené zábery a zábery,  ktoré neprešli  výberom, neposkytujem.

3) Počas svadobnej hostiny nerobím pre svadobčanov prezentáciu zo surových  nafotených záberov získaných počas svadobného dňa, považujem to za neprofesionálne. Mladomanželia i pozvaní hostia  majú vidieť  až finálny výsledok  a dokonalé zábery,  nie niekoho dostávať do rozpakov, či hanby z nekvalitného make-upu, spotených tvárí, nevhodných grimás  a gest… Tiež bude na samotných mladomanželoch zvážiť, ktoré zábery budú verejne prezentovať  a čo chcú, aby videlo ich okolie.

4) K odovzdanému foto materiálu dávam mojim klientom súhlas len pre ich súkromné, nekomerčné šírenie a kopírovanie.

5) Ako autor fotografií – ich zhotoviteľ, v súlade s autorským zákonom, vyžadujem pre verejnú prezentáciu mnou nasnímaných  fotografií, použitie len signovaných záberov – internetových zmenšenín, ktoré dostáva každý klient  spoločne so zábermi určenými pre tlač papierových fotografií. Len  k takýmto záberom, dávam klientom súhlas k ich prezentácii vo verejných albumoch, či pre ich zasielanie mailom, alebo pre poskytnutie svadobným dodávateľom.

6) Ako dodávatelia mojich klientov (patria sem hlavne: svadobné salóny a agentúry, kaderníčky, vizážistky, kvetinárky, cukrárky, hotely, catering, autopožičovne, a pod.), tak aj samotní zákaznícifotené osoby, môžu použiť signované zábery pre ich nekomerčné využitie len bez akýchkoľvek následných zásahov do ich obsahu – teda bez dodatočných úprav, orezov, výrezov, a len s logom autora fotografie. 

7) Ak tieto inštrukcie niekto z nich nedodrží, najskôr ich dôrazne upozorním. Ak  na to nereflektujú, z mojej strany nastupujú kroky v zmysle platného autorského zákona.

 

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.

.

.

Pre ilustráciu boli použité fotografie nafotené mnou, ale i mojim manželom Petrom Golejom . Touto cestou mu ďakujem za ich poskytnutie. Vďaka tiež patrí našim klientom, bez ktorých pričinenia, by nevznikli spoločné nápady a neopakovateľné úžasné momentky, ktoré prispeli k dokonalej a výstižnej  ilustrácii mojich textov, venovaných práve vám, ktorí ich čítate a mnohým sú neoceniteľnou pomocou.