Služby pre WEBOVÉ stránky a E-SHOPY

 

webova stranka spolocnosti

Nedovoľte, aby chyby v slovách, textoch a článkoch, zverejnené na vašich stránkach, u súčasných i budúcich zákazníkov a obchodných partnerov, znížili prvotný imidž vašej spoločnosti!

Tiež nedovoľte, aby vaša webová stránka, pre nekvalitné odkazy a nedostatočnú  správu, zapadla vo svete internetu prachom!

Nehanbite sa obrátiť na tých, čo Vám môžu byť prospešní!

Každá kvalitne navrhnutá, a dizajnovo moderná, webová stránka poslúži jej majiteľovi k prvotnému prilákaniu nových návštevníkov a prebudí i zvedavosť, pozrieť sa do jej vnútra. Pokiaľ však návštevníkovi hneď udrie do očí neaktuálny a zastaraný obsah, chabá štylistika zverejneného textu, so základnými pravopisnými chybami, a nekvalitné fotografie, majiteľ takejto stránky nového klienta najpravdepodobnejšie dlhšie, ako pár sekúnd, na svojej stránke neudrží. Nádejný nový zákazník sa sem ani nebude mať dôvod viacej vracať.

Aby sme predišli podobným, a stále vysoko aktuálnym prípadom, úzka spolupráca grafika, dizajnéra stránky, jej administrátora, správcu i majiteľa, je rozhodujúcim činiteľom v plnom časovom horizonte existencie každej webovej stránky.

K poklesu záujmu o webovú stránku, v nemalej miere prispieva  ako jej slabá propagácia, ktorú mávajú často na svedomí chýbajúce kvalitné kľúčové slová,  minimalistický obsah nezaujímavých textov, slabé PR články, nedostatočné informácie o firme a jej súčasných aktivitách, nízky PageRank i slabá optimalizácia stránky.

K najvýraznejším nedostatkom však patrí chýbajúca registrácia webovej stránky v slovenských katalógových vyhľadávačoch/internetových katalógoch (ako Zoznam, Centrum, Azet, Atlas a pod),  ale aj napr. v  Yahoo!,  Bing, Facebook, Sysoon, Wikipedia,  Zoohoo, Seznam. Z Yahoo čerpá odkazy aj internetový- fulltextový vyhľadávač  Google.

Čo je to internetový katalóg? Je to webový server, ktorý zhromažďuje odkazy na webové stránky. Môže zároveň slúžiť i ako vyhľadávač, t.j. v jeho pridaných odkazoch môžete vyhľadávať a nájsť hľadanú informáciu. Zaradením stránky do katalógu získa takáto stránka na seba veľmi kvalitný odkaz. Navyše, robot z vyhľadávača, pravidelne prechádza pridané webové stránky a ukladá z nich do svojej databázy ich obsah (URL adresu, nadpisy, Key words, alebo kľúčové slová a ostatné tagy).

Všetky, vyššie spomenuté činitele, spoločne a neoddeliteľne, zohrávajú významnú úlohu v napredovaní a získavaní nových zákazníkov i obchodných partnerov, ako vo svete internetu, tak aj v odlíšení od súčasnej objemnej konkurencie.

 

Kto najviac prispieva k prospechu firmy a jej následnému zviditeľneniu?

V prvopočiatku istotne grafik alebo grafické štúdio, ktoré je zodpovedné za návrh, dizajn webovej stránky a jej webové aplikácie, spracovanie a konvertovanie textového a grafického obsahu do jednotného konceptu. Na ich pleciach spočíva aj zabezpečenie súladu grafického obsahu s existujúcimi webovými aplikáciami, realizácia vašich a jeho grafických návrhov, a pod.

Po sfunkčnení stránky sa k nim neoddeliteľne pridružuje aj administrátor, majiteľ alebo poverená osoba, zodpovedná za jej obsah a aktualizáciu a spropagovanie. Patrí tam teda ten, kto pridáva a edituje informácie, články, fotografie,…, čím priebežne zabezpečuje a  postupne aj vyzdvihuje jej jedinečnosť, pútavosť, odlíšenie od konkurencie, lepšie zviditeľnenie, prirodzený nárast posunu na predné pozície v uznávaných vyhľadávačoch. Následne s tým, ruka v ruke, ide aj nárast predajnosti tovarov a služieb majiteľa stránky. A o to nám všetkým hlavne ide!

Záujemcom ponúkam potrebné informácie, i mnou overené fakty a vedomosti, ako pri prvoplánovaní novej stránky (v spolupráci s grafikom alebo grafickým štúdiom), tak aj pri jej finálnom dotvorení i samotnom praktickom spravovaní – napĺňaní jej obsahu, za účelom postupného zvyšovania návštevnosti, a následne aj želanej zvýšenej predajnosti ponúkaných služieb a tovaru.

 

PONÚKANÉ MOŽNOSTI PRE PRAKTICKÚ SPRÁVU WEBOVEJ STRÁNKY 

 

A. Preberiem zodpovednosť za praktickú správu celej stránku.

B. V spolupráci s administrátorom webstránky, alebo po zaučení do redakčného systému stránky, zabezpečujem iba starostlivosť o súčasné ľubovoľné texty umiestnené na webových stránkach.

C. Po oboznámení s vašimi obchodnými zámermi, firemnou identitou, cieľovou skupinou pre váš biznis, ako aj potrebami firmy, sortimentom ponúkaných tovarov alebo služieb, naštylizujem a spracujem kreatívne texty, určené práve pre váš biznis, ktoré vás odlíšia od konkurencie a naštartujú cestu k priazni internetových vyhľadávačov.

D. Nasnímam/odfotografujem, presne podľa vašich požiadaviek a špecifikácií vhodný a jedinečný ilustračný obrazový materiál, pre obzvláštnenie a zatraktívnenie obsahu vašej webovej stránky, následne aj graficky upravím. Po dohode aj vložím na webovú stránku k určeným textom a článkom.

E. Nasnímam/odfotografujem sortiment vášho tovaru alebo ponúkaných služieb, alebo aj artikel pre e-shop. Surový materiál následne graficky upravím a po dohode vložím/nahodím na webovú stránku.

F. Poradím aj s náležitosťami, získanými a overenými vlastnou praxou, pre dokonalejšie fungovanie stránky, ale aj ako získať „dlhodobú obľubu“ od internetových vyhľadávačov – posilnením dôveryhodnosti stránky v očiach internetových vyhľadávačov (napr. Google) pomocou externých odkazov tak, aby sa vaša stránka začala zobrazovať na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania.

G. Usmerním vašu snahu o zlepšenie zviditeľnenia, bez zbytočného nárastu finančných prostriedkov do platenej reklamy, na dôveryhodné a preferované internetové portály.

H. Vykonám ďalšie dohodnuté a odkonzultované aktivity podľa ďalších bližších špecifikácií klienta.

 

PRE KOHO SÚ URČENÉ PRAKTICKÉ SLUŽBY VO WEBSTRÁNKE?

Služby sú určené hlavne klientom, ktorí sú zaneprázdnení inou firemnou alebo súkromnou činnosťou, na vlastnú osobnú, firemnú webstránku alebo e-shop im nezostáva časový priestor, alebo si na jej praktickú obsahovú alebo ilustračnú správu, ktorá býva časovo veľmi náročná a dlhodobá, netrúfajú.

 

*Čo v sebe zahŕňa praktická obsahová a ilustračná správa webstránky?

prakticke sluzby pre e-shop klienta

 

Úpravu už existujúcich textov a článkov (jej obsahom je správna štylistika, korektná gramatika a typografia), obrázkov (estetické a grafické vylepšenia, nové zaujímavejšie zábery).

– Priebežnú aktualizáciu obsahu webstránky, plnenie jej obsahu.

– Písanie nových textov, PR článkov, aktualít, opis noviniek.

Vkladanie a vizuálnu úpravu dodaných, alebo mnou vytvorených, textov a článkov na webovej stránke.

Vkladanie dodaných, alebo mnou nasnímaných, obrázkov.

– Estetické preusporiadanie textov a obrázkov.

– Vytvorenie prezentácie a ponúkaných výrobkov, tovarov a služieb, atď.

 

Ako doplnok webových služieb je možné priobjednať:

– Vyhľadávanie vhodných kľúčových slov a ich použitie do existujúcich textov

– Optimalizáciu textov a obrázkov podľa kľúčových slov

– Prelinkovanie vlastnej webovej stránky na spriatelenú stránku

– Prelinkovanie na externý link/odkaz, atď.

– Registráciu webovej stránky do slovenských katalógov

– Vloženie odkazov do internetových/fulltextových  vyhľadávačov

– Firemnú prezentáciu, a jej spravovanie,  na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, Linkedln

 

K ďalším významným faktorom praktických služieb pre webovú stránku patrí:

– Prieskum a sledovanie trhu, noviniek na trhu

– Sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti stránky

– Mapovanie konkurencie

– Sledovanie konkurencie a jej aktivít

– Analýza konkurenčných aktivít

– Vyhľadávanie nových vhodných tém, atď.

 

Ukážky a referencie na konkrétne články a texty nájdete nielen na celej mojej webovej stránke, ale aj tu.

 

CENNÍK pre PONÚKANÉ SLUŽBY

Cenotvorba pre praktické služby na webovej stránke je veľmi špecifickou záležitosťou, ktorú ovplyvňuje veľa vstupných faktorov i výber z vyššie ponúkaných položiek* (podrobnejšie sú opísané v kapitole s názvom „Čo v sebe zahŕňa praktická obsahová a ilustračná správa webstránky“).

Tieto vstupy sa od klienta často dozviem až na nezáväznom obchodnom stretnutí a po bližšom oboznámení s jeho požiadavkami a potrebami i so zoznámení so samotnou existujúcou/plánovanou webovou stránkou.

Okruh prác pre nacenenie:

Textové dokumenty pre webovú stránku (ich revízia/korektúry/tvorba nových textov) – ich cena sa opiera o počet NS (normostrán), ako aj množstvo spracovaného materiálu, jeho rôznorodosť, obtiažnosť. Pri vykalkulovaní dohodnutej ceny prihliadam aj na dlhodobejšiu spoluprácu s klientom.

 – Grafické a fotografické práce – cena závisí od obtiažnosti, špecifikácií a množstva prác, od požiadaviek na postprodukciu s fotomateriálom a pod. Pri vykalkulovaní dohodnutej ceny prihliadam aj na dlhodobejšiu spoluprácu s klientom.

Vyhľadávanie zverejnených informácií a faktov (cez internet, vo vyhľadávačoch –  z nich následne zostaviť analýzy a syntézy pre návrh ďalšieho postupu pre klienta) – vykalkulovaná cena bude až po dodaní týchto faktov, v závislosti od počtu dodaných návrhov, času a úsilia venovaného vyhľadávaniu a zosumarizovaniu potrebných informácií.

– Plnenie obsahu webovej stránky fotodokumentáciou, textami, popiskami a pod. –  vykalkulovaná cena závisí od stupňa obtiažnosti, použitého redakčného systému pre webovú stránku, množstva prác, objemu vsúvaných faktov do obsahu stránky,  ich periodicity, od  individuálnych  požiadaviek samotného klienta, ako aj celkového záberu firmy klienta.

– Vyhľadávanie nových faktov (návrh vhodných kľúčových slov, ich použitie do existujúcich alebo nových textov, optimalizácia textov a obrázkov podľa kľúčových slov, prelinkovanie webovej stránky na spriatelenú stránku/y, prelinkovanie na externý link/odkaz/y, atď., tiež registrácia webovej stránky do slovenských katalógoch, vloženie odkazov internetových/fulltextových  vyhľadávačov, apod.) – cena podľa individuálnych špecifikácií a nárokov, množstva, obtiažnosti, objemu faktov v obsahu stránky, ako aj obšírnejšieho zamerania firmy klienta. Najideálnejšie je tieto kroky riešiť aj v úzkej spolupráci s grafikom alebo IT administrátorom stránky.

Firemná prezentácia na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Linkedln) – cena dohodou podľa špecifikácie klientových predstáv, časového faktoru a cyklickosti opakovaných zásahov na týchto sieťach vo forme zmien, kampaní, vyhlasovania a vyhodnocovania súťaží a akcií, od vkladania údajov, informácií a fotodokumentácie a pod.

 

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Pracujem ako SZČO, s platným živnostenským oprávnením, podľa záujmu i na Dohodu alebo Zmluvu o dielo. Na poskytované služby vystavujem faktúru. Nie som platca DPH.

Práce vykonávam na základe zaslanej objednávky s vyšpecifikovaním konkrétnych služieb, po predchádzajúcej mailovej korešpondencii a osobnom stretnutí.

Cena za vykonané práce je dohodou, s prihliadnutím na ich zameranie, rozsah, náročnosť, periodicitu a pod. Pre stálych klientov, a pri dlhodobejšej spolupráci, je možná dohoda z výslednej ceny faktúrovanej za moje služby.

Samozrejmosťou je pre mňa diskrétne zaobchádzanie s vašimi textami, údajmi i celou webovou stránkou!

Pre súkromné alebo firemné osoby, ktoré nemajú záujem o spoluprácu, bezodplatné konzultácie neposkytujem.

 

Ak chcete mať istotu, že Vaše texty sú v súlade so spisovnou slovenčinou, alebo že, vzhľad a obsah webovej stránky, je moderný, zaujímavý a následne bude aj vyhľadávaný, neváhajte ma kontaktovať.

V prípade záujmu o niektorú z vyššie ponúkaných služieb napíšte  na mail blanka@golejova.sk

 

 

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.