Cenník TFP fotenie

 

Pre doplnenie profesionálneho portfólia o civilné portréty  Ž/M  (vo veku 20 až 35 r.) ponúkam formou TFP bezplatnú spoluprácu v oblasti fotografovania klasických formálnych, neformálnych umeleckých portrétov / Imidž foto / Boudoir a Glamour foto / Tresh the dress / fotografie na vybranú tému formou foto príbehu.

Ponuku TFP spolupráce uvíta najmä tá osoba, čo sa vzhľadom k novej brigáde alebo práci, potrebujú prezentovať vhodnými fotkami. Ale aj všetci, čo túžia vlastniť profesionálne umelecké zábery a nemajú  pre tento účel vymedzené  finančné prostriedky.

Spoločne nafotené zábery vám v budúcnosti môžu pomôcť v pracovnej oblasti, ktorá kladie zvýšený dôraz na vonkajší príjemný vzhľad, a to v spoločnostiach zameraných na hostesing, catering, eventy, party alebo promotions. Zároveň, vďaka nim, fotené objekty vedia zúžitkovať svoje prednosti vyplývajúce z mladého veku, krásy a prirodzených daností.

Bez ohľadu na zámer zákazníka a jeho ambície stať sa modelom/modelkou, alebo si len niečo nové vyskúšať, viem s akýmkoľvek serióznym človekom nadviazať  podobný typ spolupráce. A to bez nároku na môj honorár, vynaloženú námahu, čas strávený prípravou, samotným fotením i postprodukciou vybraných záberov.

Samotnému foteniu predchádza nielen spoločné stretnutie, ale aj náročný fototest tváre uchádzača a preverenie kreativity, prirodzenosti, tvárnosti i pohybového nadania a zaujatie prirodzených póz pred objektívom, by som sa vyhla nadmieru sťaženým a mne nevyhovujúcim podmienkam pri práci  s „nemehlami“.

Ak bude mať uchádzač, ktorý  na úvodnom stretnutí nevyhovel mojim stanoveným kritériám, záujem o nafotenie booku, jeho požiadavke pre vytvorenie fotografií  vyhoviem, len za podmienky, že si objedná a vopred zaplatí túto službu, ako každý iný záujemca o platiacu službu.

Platiaci klient má totiž už v platenej službe zahrnutý aj osobný vklad a fotografovu nadštandartnú kreativitu i zvýšenú sebarealizáciu, čo pri bezodplatnej forme TFP neprichádza  do úvahy! Tam skôr očakávam, že samotný záujemca a fotená osoba v jednom,  je excelujúcim živlom, ktorý chce vydať zo seba maximum,  je tak trošku aj sám exibicionista a nie foto nemehlo, ktoré je potrebné viesť, riadiť, usmerňovať, a napriek tomu v jeho pózach bude aj tak badať akýsi kŕč a neprirodzenosť. Také fotografie, len za môj čas, nemajú pre mňa žiaden zmysel a ani s ich výsledkom nemám záujem sa prezentovať.

Ak ma však  na vstupnom pohovore presvedčíte, že si môj čas s Vami a pri realizácii Vašich foto záberov, zaslúžite, rada sa budem na nich spolupodielať!

————————————————-

 UPOZORNENIE pre záujemcov:

Od roku 2015 až do odvolania táto ponuka platí len pre portréty v štýle Boudoir,  Glamour foto (info k ponuke nájdete >>) a tiež pre Tresh the dress (info k ponuke nájdete >>).

————————————————-

 

ČO BY VÁS MOHLO, A TIEŽ MALO, ZAUJÍMAŤ

spolupraca s modelomČo je to TFP (z angl. jaz. ako Time for Print) – je ním bezplatná spolupráca fotograf – fotená osoba, kedy fotograf neplatí fotenej osobe – modelu za fotenie. Podobne ani fotený objekt neplatí za pózovanie fotografovi. Pre oboch z tejto spolupráce vyplýva len záväzok spoločne nafotiť pútavé a estetické zábery. Viac všeobecne známych  informácií o TFP ponúka Wikipédia na tomto mieste.

Fotograf z nich následne vyberie optimálny počet, spracuje a odovzdá ich fotenému. Obom stranám zábery slúžia na obohatenie portfólia. Pre budúce využitie týchto záberov v oblastimodelingu je potrebné pred fotením spoločne spísať zmluvu o  ich budúcom použití. 

 

POKYNY A POŽIADAVKY OD FOTOGRAFA

1)  Odpovedám len na maile, kde záujemca pripíše svoje skutočné meno a priezvisko, pravdivý vek,  telefonický kontakt a mesto/obec odkiaľ pochádza alebo kde študuje/pracuje. „Na nič nevraviace mailové adresy, od osôb píšucich len pod svojimi prezývkami, nereagujem. Mám zásadu, že keď otvorene vystupujem JA, podobné korektné vystupovanie vyžadujem aj od KLIENTA, ako od  osoby, s ktorou mám  v budúcnosti spolupracovať!“

2) Propozície pre spoluprácu TFP zasielam mailom. Od záujemcu požadujem zaslanie jednej aktuálnej fotografie a tiež vyplnenie priloženého dotazníka.

3) Ponuky na fotenie TFP priebežne vyhodnocujem. Spätne mailom kontaktujem len vybraného uchádzača.

4) Obvykle samotnému foteniu TFP predchádza, v dostatočnom predstihu, i spoločné stretnutie. Na ňom spoločne dohodneme ďalšie podrobnosti k spolupráci, vyberieme konkrétny druh fotenia, stanovíme jeho presný termín, čas a určíme konkrétne miesto. Taktiež sa na ňom budeme venovať výberu vhodného nápaditého oblečenia, doplnkov, obuvi a rekvizít.

5) V niektorých prípadoch vyžadujem i úvodný FOTO TEST, aby som si preverila fotogenickosť budúceho objektu, jeho tvárnosť, kreativitu, pohybovú zdatnosť… Až po jeho vyhodnotení dohodnem termín spolupráce TFP!

6) Dohodnutý termín a čas prípravného stretnutia / fototestu / samotného fotografovania TFP je pre obe strany záväzný. Ak príde k akejkoľvek nepredvídanej zmene, u jednej zo zúčastnených strán, podmienkou medzi slušnými ľudmi  je informovať o týchto skutočnostiach min 24 hod vopred druhú stranu.

7) Na foto teste alebo samotnom fotení TFP býva prítomný len fotograf a fotený objekt. Ďalšie osoby sú nežiaduce, nakoľko fotený objekt rozptyľujú a často i znervózňujú.

8) Pri tomto druhu fotenia obvykle za klientom necestujem, fotím v Bratislave a blízkom okolí. Najradšej fotím vo vytipovanom alebo dohodnutom zaujímavom exteriéri.

9) Ak od klienta vyvstane požiadavka fotiť TFP mimo hlavného mesta, tak je na samotnom  klientovi preplatiť vopred dopravné náklady fotografa vzniknuté jeho premiestnením na dohodnuté miesto fotenia. Ak je miesto vzdialené nad 200km, tak hradí nielen náklady spojené s  prepravou, ale aj ubytovaním fotografa.

10) Pri požiadavke klienta fotiť TFP v ateliéri alebo zaujímavom prenajatom interiéri hradí poplatky súvisiace s prenájmom tohto priestoru klient, a to obvykle v čiastke 35 €/hod v prenajatom ateliéri alebo vopred stanovenú cenu prenájmu vybratého exteriéru/interiéru od prenajímateľa tohto zariadenia (hotel, reštaurácia, súkromná vila, záhrada, kaštieľ, zámok, park, …).

11) Pokiaľ sa s klientom dohodnem na fotení TFP u neho doma, alebo si vie zabezpečiť bezodplatný prenájom vybratého zariadenia sám, má fotenie bez poplatku za prenájom.

12) Výstupom zo spoločného  fotenia TFP býva set vyselektovaných a upravených záberov, v internetovom rozlíšení  (vyberá ich samotný fotograf). Ich výsledný počet striktne nelimitujem. Čas ich finálneho spracovania je cca 2 týždne, alebo podľa dohody.

13) Výsledné zábery z TFP v internetovom rozlíšení slúžia obom zúčastneným stranám len pre účely prezentácie na webovej stránke fotografa, na sociálnych sieťach, alebo v súkromnom/verejnom albume fotenej osoby. Hotové zábery v internetovom rozlíšení a v elektronickej podobe zasielam klientovi mailom na zadanú adresu.

14) Fotená osoba si k dodaným internetovým záberom formou TPF môže v budúcnosti (do cca 1 roku od realizácie spoločného fotenia) prikúpiť komplet zábery z fotenia aj v tlačovej kvalite. Pri stanovení ich sumárnej ceny (za celý pôvodne nafotený set fotografií) sa riadim aktuálnym cenníkom platným v čase tejto požiadavky.

15) Cenu setu fotografií TFP, pri ich dodatočnom odkúpení v tlačovej kvalite, určím podľa druhu zrealizovaného fotenia, času stráveného spoločným fotením, a s prihliadnutím na náročnosť pri postprodukčných úpravách týchto záberov a pod. Cenník je voľne prístupný na mojej webstránke.

16) Odkúpením záberov z TFP,  a to v ich tlačovej kvalite, sa podľa autorského zákona, ako autor fotografií,  však nevzdávam svojich autorských práv k nafotenému materiálu.

17) Po cca 1 roku od času nafotenia TFP záberov, takéto zábery už spravidla (v tlačovej ani internetovej kvalite) nearchivujem. Preto ak fotená osoba prejaví svoj záujem príliš neskoro, zábery TFP od fotografa už nemusí získať.

 

Galéria albumov a fotografií, ktoré vznikli touto bezodplatnou cestou je k nahliadnutiu tu>>

 

Dôležitá poznámka:

Pri ktoromkoľvek druhu foto zákazky sa riadim autorským zákonom. Preto žiadna z fotených osôb aicky nezískava autorské práva k internetovým snímkam, ani snímkam určeným pre tlač.

Fotená osoba, ako aj ďalšia tretia osoba, ktorej fotená osoba v budúcnosti zverí svoje zábery, sa zaväzuje, že:

– do poskytnutého foto materiálu nebude robiť žiadne postprodukčné zásahy. K nim patria výrezy, orezy fotografie, zmena farebnosti fotografie, úpravy v grafických programoch zameraných na amatérsku alebo profesionálnu úpravu fotografií, vkladanie gýčových glitrov, a pod.,

– v súlade s autorským zákonom, pri akomkoľvek zverejnení fotografie/í  alebo  v printovom/ internetovom médiu vždy uvedie meno fotografa.

 

Názornú ukážku práce a finálne odovzdaný produkt máte možnosť vidieť napr. v tomto albume. Bol vytvorený pre nádejnú modelku >>

Ukážky ďalších prác nájdete tu>>
 
Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

 

Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.