Služby pre vydavateľstvá, redakcie a médiá

 

spolupraca redakcia media 

Okrem poskytovania profesionálnych fotografických služieb, určených súkromným osobám i firemným klientom, spolupracujem i s printovými a internetovými médiami.

Na základe mojej niekoľkoročnej práce na poste odborného redaktora a fotografa, pre vydavateľstvá JAGA GROUP s.r.o. a EUROSTAV spol. s r.o., ktoré sa zaoberajú vydávaním odborných architektonických a stavebných časopisov, ako aj knižných publikácií, ponúkam záujemcom z printových  médií, externú/internú spoluprácu v nasledovných oblastiach:

A. INTERNÝ/EXTERNÝ ODBORNÝ REDAKTOR

– práca s textom všeobecne, vyhľadávanie faktov a informácií k zadanej téme,

– písanie odborných článkov,

– návrh a tvorba dokumentov, PR textov,

– vyhľadávanie nových tém, nových externých autorov, recenzentov, odborníkov pre danú tému,

– jazykové, štylistické a odborné korektúry dodaných článkov od externistov,

– komunikácia a spolupráca s grafickým oddelením pri príprave a zalamovaní článkov,

– kooperácia s marketingovým oddelením,

– ilustrovanie článkov vlastnou fotodokumentáciou podľa zadanej témy,

– vyhľadávanie zahraničnej alebo komerčnej fotodokumentácie k článkom,

– aktualizácia a správa webovej stránky, sledovanie návštevnosti stránky, analýza faktorov,

– prieskum a sledovanie trhu, novinky na trhu, mapovanie konkurencie, jej aktivity, a pod.

Viac informácií o mojej redakčnej práci nájde v sekcii Referencie Média. Názornou referenciou a prezentáciou mojej práce je i moja vlastná webová stránka, na ktorej sa práve nachádzate, ako aj  jej jednotlivé podstránky (Rady a tipy od fotografa, Bedeker pre nevestu, Novinky, a pod.).

B. SAMOTNÉ KOREKTÚRY DODANÝCH TEXTOV

Jazykové, štylistické, predtlačové korektúry v slovenskom jazyku, redakčné práce, administratívne práce. Viac informácií k mojej ponuke služieb nájdete tu.

C. TVORBA TEXTOV, PR ČLÁNKOV, TEXTOV PODĽA ZADANIA

Písanie všeobecných, populárno-náučných textov na zadanú tému, textov pre tlačové správy, obaly, návody, katalógy, manuály, predpisy, smernice, prezentácie, ale aj PR článkov (informovanie o akciách, novinkách, nových produktoch a službách, úspechoch vo firme). Viac informácií k ponuke služieb nájdete tu.

Doplnkovou službou k textom je možnosť priobjednať nasnímanie fotografií vytvorených na mieru pre zadaný text, alebo zhotovenie všeobecného, len  ilustračného,  záberu/ov.

Spracovanie akéhokoľvek textu podľa zadania, mi urýchlia informácie od vás, ako:  podrobnejšia špecifikácia a inštrukcie, prípadne aj dodané podklady k zadanej téme, ktoré si inak musím pred písaním najskôr zabezpečiť a naštudovať, čo čas spracovania článku navýši.

Ukážky a referencie na konkrétne články a texty nájdete ako na celej mojej webovej stránke, ale aj tu.  

D. TVORBA ČLÁNKOV PRE PODNIKOVÉ A FIREMNÉ ČASOPISY, WEBOVÉ STRÁNKY

Písanie textov, odborných textov, rozhovorov a článkov, ale aj možnosť dodania vhodnej fotodokumentácie nasnímanými  fotografiami vytvorenými na mieru alebo všeobecnými ilustračnými zábermi.

Spracovanie akéhokoľvek textu  podľa zadania, mi urýchli vami prezentovaná podrobnejšia špecifikácia a inštrukcie, ale aj dodané podklady a informácie k zadanej téme, ktoré si inak musím pred písaním najskôr zabezpečiť a naštudovať, čo čas spracovania článku navýši.

Viac informácií o mojej redakčnej práci nájde v sekcii Referencie Média. Taktiež moja webová stránka, a jej jednotlivé podstránky (Rady a tipy od fotografa, Bedeker pre nevestu, Novinky a pod.) sú najlepšou názornou prezentáciou mojej práce.

E. EXTERNÁ SPOLUPRÁCA S GRAFICKÝM ODDELENÍM KLIENTA PRI KOREKTÚRACH ZALOMENÉHO TEXTU

F. NASNÍMANIE ILUSTRAČNÝCH ZÁBEROV PRE PUBLIKOVANÉ TEXTY

Určené je printovým médiám i webovým stránkam pre ilustráciu publikovaných textov a článkov všeobecnými fotografiami. 

G. NASNÍMANIE REÁLNYCH ZÁBEROV PRE PUBLIKOVANÉ TEXTY

Určené je printovým médiám i webovým stránkam pre ilustrovanie textov a článkov konkrétnymi fotografiami na danú tému.  

H. POSTPRODUKČNÁ ÚPRAVA ZÁBEROV PRED ICH PUBLIKOVANÍM

Klientom, ktorí nedisponujú vlastným grafikom alebo nemajú zabezpečené grafické štúdio, ktoré dodané zábery od fotografa postprodukčne spracuje, ponúkam úpravu surového fotomateriálu.

I. FOTOGRAF PRE VAŠE FIREMNÉ AKCIE

Podrobná, dôsledná a zaujímavá fotoreportáž z priebehu zorganizovaných pracovných, firemných alebo spoločenských udalostí vašej organizácie. Podrobnosti o tomto produkte nájdete tu.

J. GRAFICKÝ NÁVRH A ZHOTOVENIE PROFESIONÁLNEJ FOTO KNIHY/KNÍH

1. z mnou nafotených záberov (postačí zaslať čísla fotografií z klientovho CD/DVD)

2. z profesionálnych alebo amatérskych záberov od zákazníka (pre posúdenie ich kvality je potrebné osobne priniesť/zaslať)

Viac informácií k tomuto produktu nájdete tu.

K. NÁVRH A ZHOTOVENIE SLIDE SHOW VO FULL HD/HD KVALITE, PRE ÚČELY PREZENTÁCIE FIRMY A WEBOVÚ STRÁNKU KLIENTA

Podľa predstáv klienta, z mnou nasnímananých, alebo vami dodaných, záberov, spracujem a vytvorím pútavú foto prezentáciu. Viac podrobností nájdete tu.

L. PRAKTICKÁ SPRÁVA A STAROSTLIVOSŤ O WEBOVÚ STRÁNKU a/alebo E-SHOP KLIENTA

Určené je pre klientov, ktorí sú zaneprázdnení inou činnosťou, na vlastnú osobnú alebo firemnú webstránku im nezostáva časový priestor, alebo si na správu webu netrúfajú. Náplň práce spočíva vo vkladaní textov, údajov, dodanej foto dokumentácie, informácií a fotografií o ponúkaných výrobkoch, tovaroch a službách, ako aj v úprave už existujúcich textov, článkov, obrázkov, alebo písaní nových textov, PR článkov, ale aj v priebežnej aktualizácii obsahu webstránky, plnenia jej obsahu, a pod. Viac informácií o tomto produkte nájdete tu.

 

PODMIENKY SPOLUPRÁCE A KALKULÁCIA CENY

Pracujem ako SZČO, s platným živnostenským oprávnením, podľa záujmu i na Dohodu alebo Zmluvu o dielo. Na poskytované služby vystavujem faktúru. Nie som platca DPH.

Práce vykonávam na základe zaslanej objednávky s vyšpecifikovaním konkrétnych služieb, po predchádzajúcej mailovej korešpondencii, alebo po osobnom stretnutí.

Cena za vykonané práce je dohodou, s prihliadnutím na ich zameranie, rozsah, náročnosť, periodicitu a pod.

 

Ak máte záujem o niektorú z vyššie ponúkaných služieb napíšte  na mail blanka@golejova.sk

 

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.